máy in đầu cos L-MARK LK-320

In ống PVC Ø2.5~6mm, nhãn 6, 9, 12mm, 11.5mm/sec

Giá KM còn: 7.480.000 VNĐ

- 12
Đơn giá: 8.500.000 VNĐ

máy in đầu cos L-MARK LK-330

In ống PVC Ø2.5~6mm, nhãn 6, 9, 12mm, 11.5mm/sec

Giá KM còn: 11.750.000 VNĐ

- 6
Đơn giá: 12.500.000 VNĐ

máy in đầu cos L-Mark LK-360

In ống PVC Ø2.5~6mm, nhãn 6, 9, 12mm, 50mm/sec

Giá KM còn: 13.855.000 VNĐ

- 15
Đơn giá: 16.300.000 VNĐ

Máy in nhãn chuyên nghiệp L-mark LK-2200

Máy in nhãn chuyên nghiệp L-mark LK-2200

Đơn giá: Liên hệ

mực in cho máy L-MARK LM33B

Ruy băng mực đen, 80m (5 cuộn/hộp), LK-320/330

Đơn giá: 328.000 VNĐ

Mực in trắng L-MARK LM33W

Ruy băng mực đen, 80m (5 cuộn/hộp), LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Mực in đỏ L-MARK LM33R

Ruy băng mực đỏ, 80m (5 cuộn/hộp), LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

nhãn 6mm trắng L-Mark LM506WL

Bề rộng nhãn: 6mm, dài 8m/cuộn, dùng cho máy LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 6mm vàng L-Mark LM506YL

Bề rộng nhãn: 6mm, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 9mm bạc L-Mark LM509SL

Bề rộng nhãn: 9mm, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 6mm bạc L-Mark LM506SL

Bề rộng nhãn: 6mm, bạc, dài 20m/cuộn, dùng cho LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 9mm trắng L-Mark LM509WL

Bề rộng nhãn: 9mm, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 9mm vàng L-Mark LM509YL

Nhãn in 9mm vàng, 20m/cuộn, LK-320/330, (5 cuộn/hộp)

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 12mm bạc L-Mark LM512SL

Bề rộng nhãn: 12mm, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 12mm trắng L-Mark LM512WL

Bề rộng nhãn: 12mm, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 12mm vàng L-Mark LM512YL

Bề rộng nhãn: 12mm, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Hộp ống co nhiệt L-MARK LM-ST30W

hộp ống co nhiệt Ø3.0mm, dài 5m/cuộn, dùng cho LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Hộp ống co nhiệt L-MARK LM-ST52W

hộp ống co nhiệt Ø5.2mm, dài 4m/cuộn, dùng cho LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Hộp ống co nhiệt L-MARK LM-ST68W

hộp ống co nhiệt Ø6.8mm, dài 4m/cuộn, dùng cho LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

nhãn 9mm trắng L-mark LM409WL

Bề rộng nhãn: 9mm, rộng 9mm, dài 8m/cuộn, dùng cho LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Dao cắt L-MARK LM-02-10

Dao cắt L-MARK LM-02-10

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực đen L-MARK LM-H1020B

Ruy băng mực đen , kích thước: 20mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực đen L-MARK LM-H1040B

Ruy băng mực đen ,kích thước: 40mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực đen L-MARK LM-H1060B

Ruy băng mực đen ,kích thước: 60mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực đen L-MARK LM-H10100B

Ruy băng mực đen ,kích thước: 100mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực trắng L-MARK LM-H1020W

Ruy băng mực đen ,kích thước: 20mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực trắng L-MARK LM-H1040W

Ruy băng mực đen ,kích thước: 40mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực trắng L-MARK LM-H1060W

Ruy băng mực trắng ,kích thước: 60mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực trắng L-MARK LM-H10100W

Ruy băng mực trắng ,kích thước: 100mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ống co nhiệt L-MARK LM-HT15W

Ống gen co nhiệt Ø15mmx33m

Đơn giá: Liên hệ

Phụ kiện máy in LK-360

Mực in đen, xanh, đỏ & trắng, nhãn in 6, 9, 12mm

Đơn giá: Liên hệ