máy in đầu cos L-MARK LK-320

In ống PVC Ø2.5~6mm,

nhãn 6, 9, 12mm,

Tuổi: 11.5mm/sec

Giá KM còn: 7.084.000 VNĐ

- 23
Đơn giá: 9.200.000 VNĐ

máy in đầu cos L-MARK LK-330

- In ống PVC Ø2.5~6mm,

- nhãn in 6, 9, 12mm,

- Tốc độ nhanh: 11.5mm/sec

Giá KM còn: 9.052.000 VNĐ

- 38
Đơn giá: 14.600.000 VNĐ

Máy in đầu coss bluetooth L-mark LK280

Tốc độ: 25mm/s,

ống cho cáp từ 0.5 đến 6mm2,

nguồn cấp: 12VDC/2A

Đơn giá: Liên hệ

máy in đầu cos L-Mark LK-360

In ống PVC Ø2.5~6mm, nhãn 6, 9, 12mm, 50mm/sec

Đơn giá: 16.300.000 VNĐ

Máy in nhãn chuyên nghiệp L-mark LK-2200

Máy in nhãn chuyên nghiệp L-mark LK-2200

Đơn giá: Liên hệ

mực in cho máy L-MARK LM33B

Ruy băng mực đen, 80m (5 cuộn/hộp), LK-320/330

Đơn giá: 328.000 VNĐ

Nhãn in 6mm trắng L-Mark LM406WL

Nhãn in 6mm trắng, dài 8m LK-320, 5 cuộn/hộp, L-Mark

Đơn giá: Liên hệ

Nhãn in 6mm vàng L-mark LM406YL

Nhãn in 6mm vàng, dài 8m LK-320, 5 cuộn/hộp, L-Mark

Đơn giá: Liên hệ

nhãn 9mm trắng L-mark LM409WL

Bề rộng nhãn trắng: 9mm, dài 8m/cuộn, dùng cho LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Nhãn in 9mm vàng L-Mark LM409YL

Nhãn in 9mm vàng, dài 8m LK-320, 5 cuộn/hộp, L-Mark

Đơn giá: Liên hệ

Nhãn in 12mm trắng L-Mark LM412WL

Nhãn in 12mm trắng,

dài 8m LK-320,

5 cuộn/hộp, L-Mark

Đơn giá: Liên hệ

Nhãn in 12mm vàng L-mark LM412YL

Nhãn in 12mm vàng, dài 8m LK-320, 5 cuộn/hộp, L-Mark

Đơn giá: Liên hệ

Mực in trắng L-MARK LM33W

Ruy băng mực đen, 80m (5 cuộn/hộp), LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Mực in đỏ L-MARK LM33R

Ruy băng mực đỏ, 80m (5 cuộn/hộp), LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

nhãn 6mm trắng L-Mark LM506WL

rộng 6mm, trắng, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 6mm vàng L-Mark LM506YL

rộng 6mm, vàng, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 6mm bạc L-Mark LM506SL

rộng 6mm, bạc, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 9mm trắng L-Mark LM509WL

rộng 9mm, trắng, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 9mm vàng L-Mark LM509YL

rộng 9mm, vàng, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 9mm bạc L-Mark LM509SL

rộng 9mm, bạc, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 12mm trắng L-Mark LM512WL

rộng 12mm, trắng, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 12mm vàng L-Mark LM512YL

rộng 12mm, vàng, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Băng in nhãn 12mm bạc L-Mark LM512SL

rộng 12mm, bạc, dài 20m/cuộn, dùng cho máy LK-330

Đơn giá: Liên hệ

Hộp ống co nhiệt L-MARK LM-ST30W

hộp ống co nhiệt Ø3.0mm, dài 5m/cuộn, dùng cho LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Hộp ống co nhiệt L-MARK LM-ST52W

hộp ống co nhiệt Ø5.2mm, dài 4m/cuộn, dùng cho LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Hộp ống co nhiệt L-MARK LM-ST68W

hộp ống co nhiệt Ø6.8mm, dài 4m/cuộn, dùng cho LK-320/330

Đơn giá: Liên hệ

Dao cắt L-MARK LM-02-10

Dao cắt L-MARK LM-02-10

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực đen L-MARK LM-H1020B

Ruy băng mực đen , kích thước: 20mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực đen L-MARK LM-H1040B

Ruy băng mực đen ,kích thước: 40mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực đen L-MARK LM-H1060B

Ruy băng mực đen ,kích thước: 60mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực đen L-MARK LM-H10100B

Ruy băng mực đen ,kích thước: 100mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực trắng L-MARK LM-H1020W

Ruy băng mực đen ,kích thước: 20mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực trắng L-MARK LM-H1040W

Ruy băng mực đen ,kích thước: 40mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực trắng L-MARK LM-H1060W

Ruy băng mực trắng ,kích thước: 60mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ruy băng mực trắng L-MARK LM-H10100W

Ruy băng mực trắng ,kích thước: 100mmx100m, 1 cuộn/hộp

Đơn giá: Liên hệ

Ống co nhiệt L-MARK LM-HT15W

Ống gen co nhiệt Ø15mmx33m

Đơn giá: Liên hệ

Phụ kiện máy in L-mark LK-360

Mực in đen, xanh, đỏ & trắng, nhãn in 6, 9, 12mm

Đơn giá: Liên hệ

máy in đầu cos PUTY P990

  • In độc lập hoặc với máy tính
  • 300dpi, Tốc độ in: 45 mm/s
  • ống 0.5-8mm, nhãn: 6, 9, 12mm

Đơn giá: Liên hệ