Động cơ BLDC 100w GGM K9XH100N2

Điện thế: 24VDC/6A

Momen: 0.4N.m, Trục : D12

Tốc độ: 100-3000rpm

Đơn giá: Liên hệ

Hộp số vuông góc BLDC GGM K9H10BRS

Ghép động cơ 60-150w,

Tỉ số truyền: 1/3-180, trục D18,

90x90

Đơn giá: Liên hệ

CÁCH TRA MÃ SỐ ĐỘNG CƠ ĐIỆN GGM

CÁCH TRA MÃ SỐ ĐỘNG CƠ ĐIỆN GGM

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 1 pha 6w GGM K6IS6NC

6w 1P 220v, 1250rpm,

400g.cm,

trục trơn D6, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

động cơ điện GGM 1P 6w K6IG6NC

6w 1P 220v, 1350rpm, 400g.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: 1.117.000 VNĐ

động cơ điện GGM 1P 15w K7IG15NC

15w 1P 220v, 1250rpm, 1.2kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: 1.127.000 VNĐ

động cơ 15w 1P GGM K7IS15NC

15w 1P 220v, 1350rpm, 750g.cm, trục trơn D6, D-cut.

Đơn giá: 1.122.000 VNĐ

động cơ 25w 1P GGM K8IS25NC

25w 1P 220v, 1350rpm, 1.2kg.cm, trục trơn D8, D-cut.

Đơn giá: 3.330.000 VNĐ

động cơ 25w 1P GGM K8IG25NC

25w 1P 220v, 1350rpm, 2.4kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: 1.260.000 VNĐ

động cơ 40w 1P GGM K9IS40NC

40w 1P 220v, 1350rpm, 2.4kg.cm,

trục trơn D10, D-cut.

 

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 1P 40w GGM K9IG40NC

40w 1P 220v, 1250rpm, 3kg.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 60w 1P GGM K9IS60FC

60w 1P 220v,

1350rpm, 4.7kg.cm,

trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 1.788.000 VNĐ

động cơ 1P 60w GGM K9IP60FC

60w 1P 220v,

1350rpm, 4.7kg.cm,

trục răng xoắn.

Đơn giá: 1.790.000 VNĐ

động cơ 90w 1P GGM K9IS90FC

90w 1P 220v, 1350rpm, 5.5kg.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 2.130.000 VNĐ

động cơ 1P 90w GGM K9IP90FC

90w 1P 220v, 1350rpm, 7.1kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: 2.170.000 VNĐ

động cơ điện 120w 1P GGM K9IS120FC

120w 1P 220v, 1350rpm, 7.4kg.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 3.160.000 VNĐ

động cơ 1P 120w GGM K9IP120FC

120w 1P 220v, 1350rpm, 7.4kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: 3.160.000 VNĐ

Động cơ 180w 1P GGM K9IS180FC

180w 1P 220v, 1350rpm, 11.2kg.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: 3.330.000 VNĐ

Động cơ điện 180w 1p GGM K9IP180FC

180w 1P 220v, 1350rpm,

11.2kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: 3.400.000 VNĐ

Động cơ điện GGM K9IP200FZ

200w 3P 440v, 1300rpm, 15kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ giảm tốc GGM K8IG25NC-T

25w 1P 220v, 1350rpm, 2.4kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 25w 3P GGM K8IS25NM

25w 3P 380v, 1350rpm, 2.4kg.cm, trục trơn D8, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 25w 3P GGM K8IS25NH

25w 3P 220v, 1350rpm, 2.4kg.cm, trục trơn D8, D-cut

Đơn giá: 3.330.000 VNĐ

động cơ điện GGM 3P 25w K8IG25NM

- 25w 3P 380v,

- 1350rpm, 2.4kg.cm,

- trục răng xoắn.

Đơn giá: 1.300.000 VNĐ

động cơ 25w 3P GGM K8IG25NH

25w 3P 220v, 1350rpm, 2.4kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: 1.159.000 VNĐ

Động cơ 3 pha GGM K9IS40NM

40w 3P 380v, 1350rpm, 2.9kg.cm, trục trơn D10, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 3 pha GGM K9IG40NM

40w 3P 380v, 1350rpm, 2.9kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 40w 3P GGM K9IG40NH

40w 3P 220v, 1350rpm, 2.9kg.cm, trục răng xoắn.

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 3P 40w GGM K9IS40NH

40w 3P 220v, 1350rpm, 3kg.cm, trục trơn D10, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 60w 3p GGM K9IP60FH

60w 3P 220v,

1350rpm, 4.7kg.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: 1.867.000 VNĐ

động cơ 60w 3p GGM K9IS60FH

60w 3P 220v, 1350rpm, 4.7kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: 1.867.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều 6w GGM K6DS6N2

6w 1P 24v, 3000rpm, 0.195kg.cm, trục trơn D18, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 60w 3p GGM K9IS60FM

60w 3P 380v, 1350rpm, 4.7kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 15w GGM K7DS15N2

15w 1P 24v, 3000rpm, 0.5kg.cm, trục trơn D8, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 60w 3p GGM K9IP60FM

60w 3P 380v,

1350rpm, 4.7kg.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 90w 3P 220V GGM K9IP90FH

90w 3P 220v, 1350rpm, 4.7kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 2.280.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều 25w GGM K8DS25N2

25w 1P 24v, 2900rpm, 0.811kg.cm, trục trơn D8, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 90w 3P GGM K9IS90FH

90w 3P 220v, 1350rpm, 4.7kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: 2.233.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều 40w GGM K9DS40N2

40w 1P 24v, 3000rpm, 1.3kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 90w 3P GGM K9IS90FM

90w 3P 380v, 1350rpm, 6.5kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ