Đồng hồ đo dòng AC Autonics MT4W-AA

Ngõ vào tối đa: 5A, 96x48, 12-24VDC/100-240VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối công tắc an toàn Autonics CND5

Đầu nối công tắc an toàn Autonics CND5

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối công tắc an toàn Autonics CYD5

Đầu nối công tắc an toàn, chia 2 nhánh M12

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối công tắc an toàn Autonics CCD5

Đầu nối chữ thập công tắc an toàn, M12

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp I/O AUTONICS SFL-BCT

Cáp I/O AUTONICS SFL-BCT

Giá KM còn: 1.204.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.798.000 VNĐ

Cáp I/O AUTONICS SFL-BCR

Cáp I/O AUTONICS SFL-BCR

Giá KM còn: 1.204.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.798.000 VNĐ

Cáp I/O Autonics SFL-EC03T

Cáp I/O Autonics SFL-EC03T

Giá KM còn: 1.565.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.337.000 VNĐ

Cáp I/O Autonics SFL-C10T

Cáp I/O Autonics SFL-C10T

Giá KM còn: 3.011.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.494.000 VNĐ

Chốt cửa an toàn Autonics SFDL-SDK Series

Chốt cửa an toàn Autonics SFDL-SDK Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-1000-3-V-5-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 1000xung/v, out điện áp, Nguồn 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-20-3-V-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 20xung/v, out điện áp, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-1-2-V-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 1xung/v, out điện áp, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-8000-3-N-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 8000xung/v, NPN, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-6000-3-N-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 6000xung/v, NPN, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-2000-3-N-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 2000xung/v, NPN, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-1800-3-N-24-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 1800xung/v, NPN, Nguồn 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-1500-3-N-5-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 1500xung/v, NPN, Nguồn 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E58SS6-1200-3-N-5-CS

Thân Ø58, trục Ø6, 1200xung/v, NPN, Nguồn 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-400-2-N-24

Ø10mm, 400 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-360-3-N-24

Ø10mm,360 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-300-2-N-24

Ø10mm, 300 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-250-3-N-24

Ø10mm, 250 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-200-3-N-24

Ø10mm, 200 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-150-3-N-24

Ø10mm, 150 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-120-3-N-24

Ø10mm, 120 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-75-2-N-24

Ø10mm, 400 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-60-2-N-24

Ø10mm, 60 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-50-3-N-24

Ø10mm, 50 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-30-2-N-24

Ø10mm, 30 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-25-2-N-24

Ø10mm, 25 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-20-2-N-24

Ø10mm, 20 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-12-2-N-24

Ø10mm, 12 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-2-2-N-24

Ø10mm, 2 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-1-2-N-24

Ø10mm, 1 Xung/vòng, 5000rpm, NPN, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-5000-3-T-24

Ø10mm, 5000 Xung/vòng, 5000rpm, totempole, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-2000-3-T-24

Ø10mm, 2000 Xung/vòng, 5000rpm, totempole, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-3000-3-T-24

Ø10mm, 3000 Xung/vòng, 5000rpm, totempole, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-3000-2-T-24

Ø10mm, 3000 Xung/vòng, 5000rpm, totempole, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-2500-3-T-24

Ø10mm, 2500 Xung/vòng, 5000rpm, totempole, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics ENA-2500-2-T-24

Ø10mm, 2500 Xung/vòng, 5000rpm, totempole, 12-24VDC, IP50

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ