Biến tần 7.5kw Sunfar E380-4T0055G/0075P

Biến tần 7.5kw Sunfar E380-4T0055G/0075P

Đơn giá: 7.000.000 VNĐ

BIẾN TẦN LiteOn EVO6000 Series

BIẾN TẦN LiteOn EVO6000 Series dùng cho tải nhẹ

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LiteOn EVO6800 Series

Biến tần LiteOn EVO6800 Series dùng cho bơm quạt, v.v...

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LiteOn EVO8000

Biến tần LiteOn EVO8000

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 1P 1.5kw Liteon EVO6000-21S1D5E20F

1.5kW(2HP), 1P 220VAC, 0-400Hz, lọc nhiễu, RS485, Taiwan

Đơn giá: 2.670.000 VNĐ

Biến tần 1P 2.2kw Liteon EVO6000-21S2D2E20F

2.2kW(3HP), 1P, 220VAC, LED keypad, lọc nhiễu, IP20 Liteon Taiwan

Đơn giá: 3.160.000 VNĐ

Biến tần 3P 0.4kw Liteon EVO6000-43S0D4E20F

Biến tần 3P 0.4kw Liteon EVO6000-43S0D4E20F

Đơn giá: 2.410.000 VNĐ

Biến tần 3P 0.75kw Liteon EVO6000-43SD75E20F

Biến tần 3P 0.75kw Liteon EVO6000-43SD75E20F

Đơn giá: 2.304.000 VNĐ

Biến tần 3P 1.5kw Liteon EVO6000-43S1D5E20F

1.5kW(2HP), 3P, 380VAC, LED keypad, lọc nhiễu, IP20 Liteon Taiwan

Đơn giá: 2.730.000 VNĐ

Biến tần 3P 7.5kw Liteon EVO6800-43S7D5E20

Biến tần 3P 7.5kw Liteon EVO6800-43S7D5E20

Đơn giá: 7.030.000 VNĐ

Biến tần 3P 11kw Liteon EVO6800-43S011E20

Biến tần 3P 11kw Liteon EVO6800-43S011E20

Đơn giá: 7.640.000 VNĐ

Biến tần 3P 37kw Liteon EVO6800-43S037E20

Biến tần 3P 37kw Liteon EVO6800-43S037E20

Đơn giá: 27.570.000 VNĐ

Biến Tần 3P 45KW Liteon EVO6800-43S045E20

Biến Tần 3P 45KW Liteon EVO6800-43S045E20

Đơn giá: 29.930.000 VNĐ

Biến tần 3p 5.5kw Liteon EVO8000-43S5D5E20

Biến tần 3p 5.5kw Liteon EVO8000-43S5D5E20

Đơn giá: 9.630.000 VNĐ

Biến tần 3P 7.5kw Liteon EVO8000-43S7D5E20

Biến tần 3P 7.5kw Liteon EVO8000-43S7D5E20

Đơn giá: 10.340.000 VNĐ

Biến tần 3P 11kw Liteon EVO8000-43S011E20

Biến tần 3P 11kw Liteon EVO8000-43S011E20

Đơn giá: 11.590.000 VNĐ

Biến tần 3P 15kw Liteon EVO8000-43S015E20

Biến tần 3P 15kw Liteon EVO8000-43S015E20

Đơn giá: 14.870.000 VNĐ

Biến tần 3P 22kw Liteon EVO8000-43S022E20

Biến tần 3P 22kw Liteon EVO8000-43S022E20

Đơn giá: 19.870.000 VNĐ

BIẾN TẦN 3P 30KW LITEON EVO8000-43S030E20

BIẾN TẦN 3P 30KW LITEON EVO8000-43S030E20

Đơn giá: 24.460.000 VNĐ

Động cơ servo 100w LiteOn | ISA-7 Series

Động cơ servo 100w LiteOn ISA-7 Series

Đơn giá: 9.070.000 VNĐ

Động cơ servo 200w LiteOn ISA-7 Series

Động cơ servo 200w LiteOn ISA-7 Series

Đơn giá: 9.690.000 VNĐ

Động cơ servo 400w LiteOn ISA-7 Series

Động cơ servo 400w LiteOn ISA-7 Series

Đơn giá: 10.080.000 VNĐ

Động cơ servo 750w LiteOn ISA-7 Series

Động cơ servo 750w LiteOn ISA-7 Series

Đơn giá: 13.140.000 VNĐ

Động cơ servo 1kw LiteOn ISA-7 Series

Động cơ servo 1kw LiteOn ISA-7 Series

Đơn giá: 17.560.000 VNĐ

Động cơ servo 1.5kw LiteOn ISA-7 Series.

Động cơ servo 1.5kw LiteOn ISA-7 Series.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo 2kw LiteOn ISA-7 Series.

Động cơ servo 2kw LiteOn ISA-7 Series.

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ servo 100w Liteon ISA-7-010-S1

Driver động cơ servo 100w Liteon ISA-7-010-S1

Đơn giá: 5.040.000 VNĐ

Driver động cơ servo 200w Liteon ISA-7-020-S1

Driver động cơ servo 200w Liteon ISA-7-020-S1

Đơn giá: 5.040.000 VNĐ

Driver động cơ servo 400w Liteon ISA-7-040-S1

Driver động cơ servo 400w Liteon ISA-7-040-S1

Đơn giá: 5.430.000 VNĐ

Driver động cơ servo 750w Liteon ISA-7-075-S1

Driver động cơ servo 750w Liteon ISA-7-075-S1

Đơn giá: 7.360.000 VNĐ

Driver động cơ servo 1kw Liteon ISA-7-100-S1

Driver động cơ servo 1kw Liteon ISA-7-100-S1

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ Servo 400w liteOn LMH401N2LN07

Động cơ Servo 400w liteOn LMH401N2LN07

Đơn giá: 4.380.000 VNĐ

Động cơ Servo 750w liteOn

Động cơ Servo 750w liteOn

Đơn giá: 5.500.000 VNĐ

Motor servo 1kw LiteOn

Motor servo 100W LiteOn LMM101A2LN08

Đơn giá: 8.600.000 VNĐ