Thanh trượt BSQ MCS-N

W: 34~70, H: 24~48, L: 40~112, Ray 15~34mm

Đơn giá: Liên hệ

Thanh trượt BSQ MCS-F

W: 52~100, H: 24~48, L: 40~112, Ray 15~34mm

Đơn giá: Liên hệ

Thanh trượt BSQ MCH-N

W: 34~70, H: 28~55, L: 56~136, Ray 15~34mm

Đơn giá: Liên hệ

Thanh trượt BSQ MCH-F

W: 47~100, H: 24~48, L: 56~136,

Ray 15~34mm

Đơn giá: Liên hệ

Thanh trượt BSQ MCM

W: 12~32,

H: 6~16, L: 16~60,

Ray 5~15mm

Đơn giá: Liên hệ

Thanh trượt BSQ MCMW

W: 17~60, H: 6~16, L: 20~74.8,

Ray 10~42mm

Chiều dài ray: 50 - 1000mm

Đơn giá: Liên hệ

thanh trượt BSQ JV

thanh trượt BSQ JV

Đơn giá: Liên hệ

thanh trượt BSQ JVW

thanh trượt BSQ JVW

Đơn giá: Liên hệ

thanh trượt BSQ JVT

thanh trượt BSQ JVT

Đơn giá: Liên hệ

thanh trượt BSQ JVU

thanh trượt BSQ JVU

Đơn giá: Liên hệ

thanh trượt BSQ JBSP

W: 7~10, H: 4~6,

L: 15~45,

Ray 5~35mm

Đơn giá: Liên hệ

thanh trượt BSQ MCM7P

W: 17, H: 8, L: 20~40, Ray 3~15mm

Đơn giá: Liên hệ

thanh trượt cong BSQ JRV

R1 : 50~160, R: 53~164, R2: 47~156,

L: 40~100

Đơn giá: Liên hệ

vòng trượt BSQ JRA

d : 50~200, D: 66~216,

dp :57~212,

Bề rộng: 8 -13mm

Đơn giá: Liên hệ

vòng trượt BSQ JRB

d: 20~240, D: 36~300,

dp: 27~269,

Bề rộng B 8~25

Đơn giá: Liên hệ

vòng trượt BSQ JRU

d: 20~210, D:70~540, dp: 41~ 297, B: 12~45

Đơn giá: Liên hệ

vòng trượt BSQ JRE

d: 20~240, D: 36~300,

dp: 29~272,

B: 8~25

Đơn giá: Liên hệ

Gối đỡ trục quay BSQ BK

đường kính trục: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35 và 40

Đơn giá: Liên hệ

Gối đỡ trục quay BSQ FK

đường kính: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35 và 40

Đơn giá: Liên hệ

Gối đỡ trục quay BSQ EK

dùng cho trục có đường kính: 6, 8, 10, 12, 17, 20 và 25

Đơn giá: Liên hệ

Gối đỡ trục quay BSQ AK

dùng cho trục có đường kính: 8, 10, 12, 17, 20 và 25

Đơn giá: Liên hệ

Gối đỡ trục quay BSQ BF

có đường kính: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35 và 40

Đơn giá: Liên hệ

Gối đỡ trục quay BSQ FF

trục có đường kính: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35 và 40

Đơn giá: Liên hệ

Gối đỡ trục quay BSQ AF

dùng cho trục có đường kính: 6, 8, 10, 12, 17, 20 và 25

Đơn giá: Liên hệ

Gối đỡ trục quay BSQ EF

dùng cho trục có đường kính: 6, 8, 10, 12, 17, 20 và 25

Đơn giá: Liên hệ

panme điện tử Micrometer head BSQ JALB-73-DIG

hiển thị LCD, có khóa, chống xoay, Stroke. ±12.5mm

Đơn giá: Liên hệ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-74-F

hành trình 50mm, Stroke. ±25mm, 10㎛

Đơn giá: 1.980.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-73-RS

Stroke ±12.5mm, 10㎛,

Đơn giá: 560.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-73-FS

Stroke. ±12.5mm, 10㎛, hành trình 25mm

Đơn giá: 560.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-72-R

Stroke. ±6.5mm, 10㎛

Đơn giá: 460.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-72-F

Stroke. ±6.5mm, 10㎛, hành trình 13mm, đầu phẳng

Đơn giá: 460.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-72-FC

Stroke. ±6.5mm, 10㎛

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-72-RC

Stroke. ±6.5mm, 10㎛, hành trình 13mm, đầu tròn Ø5

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-71-R

Stroke. ±3.25mm, 10㎛, hành trình 6.5mm

Đơn giá: Liên hệ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-71-F

Stroke. ±3.25mm, 10㎛,

Đơn giá: Liên hệ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-71-RC

Stroke. ±3.25mm, 10㎛,

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-71-FC

Stroke. ±3.25mm, 10㎛, hành trình 6.5mm

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-71-FS

Stroke. ±3.25mm, 10㎛, hành trình 6.5mm

Đơn giá: 460.000 VNĐ

Panme cơ khí Micrometer head BSQ JALB-71-RS

Stroke. ±3.25mm, 10㎛,

Đơn giá: 460.000 VNĐ

Bộ trượt chỉnh tay BSQ 25 Series

±3.25mm, 10㎛, 25x25mm

Đơn giá: Liên hệ