Đồng hồ đo điện năng 1 pha Entes ES

1P 220V 5(32)A, hiển thị U, I, P, Q, S, kWh, COSφ, RS-485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đa năng Entes EMM-04

Đo & bảo vệ: U, I, Cos, f, I trung tính, thứ tự pha,

Đơn giá: 1.250.000 VNĐ

Bộ phân tích chất lượng điện xách tay Entes EMK-10P

Bộ phân tích chất lượng điện xách tay Entes EMK-10P

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Entes ES-32L

1P 220V 5(32)A, hiển thị kWh, out: 1000 xung/kwh

Đơn giá: 1.310.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Entes ES-32LS

1P 220V 5(32)A, hiển thị kWh, COSφ, VAr, W, VA, xung, RS485

Đơn giá: 1.290.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 1 PHA ENTES ES-80L

1P 220V 80A, hiển thị kWh, out: 1000 xung/kwh

Đơn giá: 1.960.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR

COSφ, kW, kVAr, kVA, ΣW, ΣVAr, ΣVA, kWh / kVArh, RS-485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đa năng 3 pha Entes EPR-04-96

điện năng 3 pha, cos, w, var, va, kwh, kvarh, ΣW, ΣVAr, ΣVA, 5A, out: xung, 96x96

Đơn giá: 2.580.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR-04S-96

điện năng 3 pha, cos, w, var, va, kwh, kvarh, ΣW, ΣVAr, ΣVA, 5A, RS485, out: xung, 96x96

Đơn giá: 2.820.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR-04-DIN

W, ∑ W, VAr, ∑ VAr, VA, ∑ VA, Demand, kWh, kVArh, 2 Energy Logs

Đơn giá: 2.430.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR-04S-DIN

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR-04S-DIN

Đơn giá: 3.020.000 VNĐ

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU dòng và áp Entes

Input 0-1A/0-5A/0-220VAC, Output: 0-20mADC

Đơn giá: Liên hệ

thiết bị phân tích chất lượng lưới điện MPR-1 series

Demand, Max, Min, THD-V, THD-U, THD-I, 51, RS485

Đơn giá: 3.140.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-2

V, I, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, Demand, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 3.300.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-3

V, I, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, Demand, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 2.540.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-4

3P, U, I, kW, kVAR, KVA, kWh, Kvarh, kvah, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 3.180.000 VNĐ

Thiết bị phân tích lưới điện Entes MPR-5

hiển thị 50 thông số lưới điện 3P, bao gồm THD

Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

Thiết bị phân tích lưới điện Entes MPR-6

kVArh, % THD U & I, Harmonics 1-31, RTC, Alarm, RS-485

Đơn giá: 6.740.000 VNĐ

Đồng hồ phân tích điện năng Entes MPR-63

3P, U, I, kW, kVAR, KVA, kWh, Kvarh, kvah, cosφ, RS485

Đơn giá: 9.150.000 VNĐ

Bộ phân tích điện lưới 3 pha Entes EPM-07S

demand, Hz, W, VAr, VA, kWh, kVArh, cosφ, Dual Energy, RS485

Đơn giá: 1.910.000 VNĐ

Đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-26S-21

Demand Max/Min, THD-V, THD-U, THD-I, THD 51, RS-485

Đơn giá: 3.490.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-32-72

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 2.280.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-34S-11

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP/ΣQ/ΣS, kWh, kVArh, I trung tính, RS485

Đơn giá: 2.790.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-45

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 2.930.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng 3 pha Entes MPR-45S

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-45S-L

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, Demand, cosφ

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-46

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVArh, cosφ, I trung tính

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ giám sát điện năng 3 pha Entes MPR-47S

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 4.720.000 VNĐ

Bộ đếm xung nhiều kênh Entes EPC-12

hiển thị lượng điện tiêu thụ 12 kênh, RS485

Đơn giá: 5.970.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-53-96

U, I, F, PF, kW, kVAr, kVA, kWh, kVArh, kVAh, THD I&U,

Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-53S-96

U, I, F, PF, kW, kVAr, kVA, kWh, kVArh, kVAh, THD I&U, RS485

Đơn giá: 2.910.000 VNĐ

Đồng hồ phân tích điện năng Entes EMK-01

W, VAr, VA, ∑P/Q/S, kWh, kVArh, Max/Min., Cosφ, Itt, THD 64

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ pha Entes MK

Relay bảo vệ pha Entes MK

Đơn giá: Liên hệ

GKRC RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP ENTES

GKRC RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP ENTES

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ Entes GKRC-01

bảo vệ sụt áp 150 ~ 210V, ON và OFF delay, 1C/O

Đơn giá: 587.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp 3 pha Entes GKRC-02

bảo vệ sụt áp 150~210VAC, bảo vệ quá áp 240~300VAC

Đơn giá: 587.000 VNĐ

relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-02F

Bảo vệ sụt/quá áp, mất/ngược pha, mất trung tính

Đơn giá: 683.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-02FA

Bảo vệ: sụt áp, quá áp, mất pha, ngược pha, ON & OFF delay

Đơn giá: 735.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-03

Bảo vệ sụt áp, quá áp, 270-510 VAC, delay: 0.1 ~ 20s.

Đơn giá: 857.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-03F

sụt áp, quá áp, ngược pha, mất pha, ON và OFF delay

Đơn giá: 882.000 VNĐ