Đồng hồ đo điện năng 1 pha Entes ES

1P 220V 5(32)A,

hiển thị U, I, P, Q, S, kWh, COSφ,

RS-485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đa năng Entes EMM-04

- Đo & bảo vệ

- U, I, Cos, f,

- I trung tính, thứ tự pha,

Đơn giá: 1.250.000 VNĐ

Đồng hồ chất lượng điện năng lưới điện Entes EMR

U, I, Hz, kW, kWh, Demand, Cosφ,

tổng hài THD 15, 31,

LOG

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes ES3

3 pha, 63A/80A,

Ethernet/RS-485, 16MB,

8 biểu giá

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Entes EMR-04

kW, kWh, Demand max và min, Cos phi

RS485,

Lưu sự kiện

Đơn giá: 2.340.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes EMR-07

U, I, Hz, kW, kWh,

Demand max và min,

Cos phi

Đơn giá: 2.680.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ PHÂN TÍCH ĐIỆN NĂNG ENTES EMR-53

THD 31, U, I, Hz, kW, kWh,

Demand max và min,

lưu sự kiện

Đơn giá: 3.190.000 VNĐ

Bộ phân tích chất lượng điện xách tay Entes EMK-10P

đo 3pha : V / I, P, Q, S, kWh, kVArh, Hz, cosϕ, Max, Min

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Entes ES-32L

1P 220V 5(32)A,

hiển thị kWh,

out: 1000 xung/kwh

Đơn giá: 1.310.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Entes ES-32LS

1P 220V 5(32)A,

hiển thị kWh, COSφ, VAr, W, VA, xung,

RS485

Đơn giá: 2.030.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 1 PHA ENTES ES-80L

1P 220V 80A,

hiển thị kWh,

out: 1000 xung/kwh

Đơn giá: 1.960.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR

COSφ, kW, kVAr, kVA,

ΣW, ΣVAr, ΣVA, kWh / kVArh,

RS-485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng 3 pha Entes EPR-04-96

điện năng 3P, cos, w,

VAr, VA, kwh, kvarh, ΣW, ΣVAr, ΣVA, 5A

out: xung, 96x96

Đơn giá: 2.580.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR-04-DIN

W, ∑ W, VAr, ∑ VAr, VA, ∑ VA,

Demand, kWh, kVArh,

2 Logs

Đơn giá: 2.430.000 VNĐ

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU dòng và áp Entes

Input dòng điện 0-1A/0-5A

Input điện áp 0-220VAC,

Output: 0-20mADC

Đơn giá: Liên hệ

thiết bị phân tích chất lượng điện năng MPR-1 series

Demand, Max, Min,

THD-V, THD-U, THD-I, tổng hài 51,

RS485

Đơn giá: 3.140.000 VNĐ

Đồng hồ chất lượng điện năng Entes MPR-2

V, I, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS,

kWh, kVArh,

hài 51, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 3.300.000 VNĐ

Máy đo chất lượng điện năng Entes MPR-3

V, I, W, VAr, VA,

ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh,

Demand, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 2.540.000 VNĐ

Đồng hồ đo chất lượng điện năng Entes MPR-4

Sag & Swell,

kW, kVAR, KVA, kWh, Kvarh, kvah,

Hài 51, I trung tính

Đơn giá: 3.180.000 VNĐ

Thiết bị phân tích lưới điện Entes MPR-5

hiển thị 50 thông số lưới điện 3P,

bao gồm THD

THD-V, THD-I

Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

Thiết bị phân tích lưới điện Entes MPR-6

kVArh, % THD U & I,

Harmonics 1-31, RTC, Alarm,

RS-485

Đơn giá: 6.740.000 VNĐ

Đồng hồ phân tích điện năng Entes MPR-63

3P, U, I,

kW, kVAR, KVA, kWh, Kvarh, kvah,

cosφ, RS485

Đơn giá: 9.150.000 VNĐ

Đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-26S-21

Demand Max/Min,

THD-V, THD-U, THD-I,

THD 51, RS-485

Đơn giá: 3.490.000 VNĐ

đồng hồ đo chất lượng điện năng Entes MPR-32-72

% THD I, V, W,

VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh,

cosφ, I trung tính

Đơn giá: 2.280.000 VNĐ

máy đo chất lượng điện năng Entes MPR-34S-11

V, I, Hz, W,

VAr, VA, ΣP/ΣQ/ΣS, kWh, kVArh,

I trung tính, RS485

Đơn giá: 2.790.000 VNĐ

đồng hồ đo chất lượng điện năng Entes MPR-45

V, I, Hz, W, VAr, VA,

ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh,

cosφ, I trung tính

Đơn giá: 2.930.000 VNĐ

đồng hồ đo chất lượng điện năng 3 pha Entes MPR-45S

V, I, Hz, W, VAr, VA,

ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh,

cosφ, I trung tính

Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

đồng hồ đo chất lượng điện năng Entes MPR-45S-L

8 biểu giá,

W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh,

Demand, cosφ

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ đo chất lượng điện năng Entes MPR-46

V, I, Hz, W,

VAr, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVArh,

cosφ, I trung tính

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ đo chất lượng điện năng 3 pha Entes MPR-47S

Sag&Swell,

W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh,

cosφ, I trung tính

Đơn giá: 4.720.000 VNĐ

đồng hồ đo chất lượng điện năng 3 pha Entes MPR-47SE

đầu dây: 3P 3 dây, 3P 4 dây, ARON.

Truyền thông: INTERNET,

RS485

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm xung 12 kênh Entes EPC-12

hiển thị lượng điện tiêu thụ 12 kênh, RS485

Đơn giá: 5.970.000 VNĐ

đồng hồ đo chất lượng điện năng Entes MPR-53-96

U, I, F, PF,

kW, kVAr, kVA, kWh, kVArh, kVAh,

THD I&U,

Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

đồng hồ đo chất lượng điện năng Entes MPR-53S-96

U, I, F, PF,

kW, kVAr, kVA, kWh, kVArh, kVAh,

THD I&U, RS485

Đơn giá: 2.910.000 VNĐ

Đồng hồ chất lượng điện năng Entes EMK-01

Sag & swell, W, VAr, VA,

∑P/Q/S, kWh, kVArh, Max/Min.,

Cosφ, Itt, THD 64

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-E

3P, <U, >U, <F, >F,

Bảo vệ: mất pha, ngược pha,

ON/OFF delay

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-31E LCD

Hiển thị LCD, Bảo vệ mất trung tính

Bảo vệ sụt áp, quá áp, Bảo vệ pha

Bảo vệ tần số quá thấp, quá cao

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ pha Entes MK

Bảo vệ mất pha, ngược pha,

nhiệt dây quấn, Lệch pha,

I dòng trung tính

Đơn giá: Liên hệ

RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP ENTES GKRC

Bảo vệ sụt/quá áp,

mất pha, ngược pha,

dòng trung tính

Đơn giá: Liên hệ

Relay bảo vệ chạm đất Entes ELR

Phạm vi đo dòng rò: 0.3A-30A

Thời gian trễ: 0s-10s

 220-415VAC / 220VDC 

Đơn giá: Liên hệ