Bộ chuyển đổi tín hiệu Lightstar

Bộ chuyển đổi tín hiệu Lightstar

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện áp Lightstar KTB

Bộ chuyển đổi tín hiệu điện áp Lightstar KTB

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Lightstar KDX-300

0.01-10kWh, 3 pha, LCD 3.5, ngõ vào CT 5A/RS485, 260VAC

Đơn giá: 4.440.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi dòng điện AC Lightstar KTA

Bộ chuyển đổi dòng điện AC Lightstar KTA

Đơn giá: Liên hệ

Bộ xả tụ bù Lightstar KBN

Bộ xả tụ bù Lightstar KBN

Đơn giá: 1.690.000 VNĐ

KDQ-100 Đồng hồ đo điện năng Lightstar

hiển thị LCD, 15 cấp, RS485, 144x144, 110/220VAC

Đơn giá: 27.543.000 VNĐ

bộ điều khiển sóng hài Lightstar KDQ-HMR

LCD 320x240, out relay, RS485, 90-260VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển động cơ điện Lightstar KYB

Bộ điều khiển động cơ điện Lightstar KYB

Đơn giá: 6.955.000 VNĐ

Amper kế có công tắc chuyển mạch Lightstar KAS-80A3

3 pha, 3 dây, D66, ngõ vào 5A, 80x80,

Đơn giá: 650.000 VNĐ

Bộ điều khiển ATS Lightstar KYC

3 pha, 3 dây , 6 tiếp điểm, 220V

Đơn giá: 11.685.000 VNĐ

Amper kế cho công tắc chuyển mạch Lightstar KAS-80A4

3 pha , 4 dây, D66, 5A, 80x80

Đơn giá: Liên hệ

Condenser trip device Lightstar KHY-14A

Condenser trip device Lightstar KHY-14A

Đơn giá: 2.114.000 VNĐ

vôn kế có công tắc chuyển mạch Lightstar KAS-80C3

3 pha, 3 dây, D66, 80x80, 300V

Đơn giá: Liên hệ

vôn kế có công tắc chuyển mạch Lightstar KAS-80C4

3 pha , 4 dây , D66, 80x80, 300V

Đơn giá: 650.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Lightstar KAA

Thông số đo: Dòng điện AC

Cấp chính xác 1.5.

Nhiều kích thước

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Lightstar KAB

Đồng hồ đo điện thế AC Lightstar KAB

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Lightstar KAC

Đồng hồ đo dòng DC Lightstar KAC

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC Lightstar KAD

Đồng hồ đo điện thế DC Lightstar KAD

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo tín hiệu analog Lightstar KAE

Đồng hồ đo tín hiệu analog Lightstar KAE

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Lightstar KAA-08

Đo dòng AC, cấp chính xác 1.5,

D65, 80x80, điện vào 5A,

IP54

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Lightstar KAB-08

đo điện áp AC, 80x80, 600 Volt, cấp chính xác 1.5, IP54

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ giám sát điện năng Lightstar KDX-2

hiển thị LCD, 3 pha, max 6A, out xung 10kWh, 90-260VAC

Đơn giá: Liên hệ

Amper kế Lightstar KAR-A80T

20/5A, có công tắc chuyển mạch, 2.5%, 80x80, D66mm

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 pha Lightstar KAS-80B3

có công tắc chuyển mạch 380/110VAC, 3P3W, 2.5%, 80x80, D66mm

Đơn giá: Liên hệ

Điện trở Shunt Lightstar KBP

Điện trở Shunt Lightstar KBP

Đơn giá: Liên hệ

Tần số kế Lightstar KAF-72

đo tầng số 45~ 65Hz, 67x67, 110-220VAC

Đơn giá: 584.000 VNĐ

Điện trở Shunt Lightstar KBY-1

Đo dòng DC, out 50mV, độ chính xác 1%

Đơn giá: Liên hệ

Điện trở Shunt Lightstar KBY-2

đo dòng DC , out 50mV, độ chính xác 1%

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng DC Lightstar KAC-08

đo dòng DC, kích thước 80x80, 50mV, Ip54

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Điện trở Shunt Lightstar KBY-3

đo dòng DC , ngõ ra 50mV, Độ chính xác 1%

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện thế DC Lightstar KAD-08

đo dòng DC, 600 Volt, 80x80, cấp chính xác 1.5, IP54

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Điện trở Shunt Lightstar KBY-4

đo dòng DC, ngõ ra 50mV, độ chính xác 1%

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng AC Lightstar KAA-11

đo dòng AC, dạng kim, 110x110, cấp chính xác 1.5, IP54

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Lightstar KAB-11

đo điện áp AC, 110x110, cấp chính xác 1.5, 600 Volt, IP54

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Lightstar KAC-11

Đo dòng DC, 50mV, 110x110, cấp chính xác 1.5, IP54

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Biến dòng hở Lightstar KBC

Dòng điện: 100-2000/5A

D32 - 150, 

Cấp chính xác: 5-15VA / 1-3%

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở Lightstar KBC-03

Dòng điện: 100-600/5A

Kích thước lổ: D32

Cấp chính xác: 5-15VA / 1-3%

Đơn giá: 1.408.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC Lightstar KAD-11

đo dòng DC, 600 Volt, độ chính xác 1.5, 110x110, D102, IP52

Đơn giá: 791.000 VNĐ

Công tơ 3 pha Lightstar KDJ

hiển thị led, 6 số, độ chính xác ± 0,5%, 48x96x109, 90-260VAC

Đơn giá: Liên hệ