Công tắc phao Riko RFS-2

- Vật liệu: SUS304,

- Tỉ trọng: 0.8,

- Tiếp điểm: 0.5A, 120 độ C

Đơn giá: 790.000 VNĐ

Công tắc phao Riko RFS-15

- Vật liệu: SUS304,

- Tỉ trọng: 0.8,

- Tiếp điểm: 0.5A, 120 độ C

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc phao Riko RFS-2R

- Vật liệu: inox 304,

- Tỉ trọng 0.8, R1/4,

- Tiếp điểm max= 0.5A, 120 độ C

Đơn giá: 1.350.000 VNĐ

Công tắc phao Riko RFS-4

inox 304-316,

tỉ trọng 0.8, G1/8,

max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: 1.130.000 VNĐ

Công tắc phao Riko RFS-6

inox 304, ren G3/8

tỉ trọng 0.65, phao D50

Nhiệt độ làm việc: -40 ~ 200 độ C

Đơn giá: 2.530.000 VNĐ

Công tắc phao Riko RFS-8

- vật liệu: inox 304,

- tỉ trọng 0.7, G1/8,

- Tiếp điểm max. 0.5A DC/AC.

Đơn giá: 1.180.000 VNĐ

Công tắc phao Riko RFS-9

inox 304,

tỉ trọng 0.8, G1/8,

max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: 1.520.000 VNĐ

Công tắc phao Riko MFS17-A

foam NBR, tỉ trọng 0.8, D20mm, max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: 3.000 VNĐ

Công tắc phao Riko MFS17-B

foam NBR, tỉ trọng 0.57, D :26.5mm, max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: 380.000 VNĐ

Công tắc phao Riko MFS17-C

foam NBR, tỉ trọng 0.8, D10mm, max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: 330.000 VNĐ

Công tắc phao Riko MFS17-D

foam NBR, tỉ trọng 0.8, D18mm, max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: 350.000 VNĐ

Công tắc phao Riko MFS9-N1

Công tắc phao nhựa, tỉ trọng 0.8, PF1/4

Đơn giá: 440.000 VNĐ

Công tắc phao Riko MFS9-N2

Công tắc phao Riko MFS9-N2

Đơn giá: 520.000 VNĐ

Công tắc phao Riko MFS10-N1

Công tắc phao nhựa, tỉ trọng 0.8, NPT1/2

Đơn giá: 490.000 VNĐ

Công tắc phao Riko MFS10-N2

Công tắc phao nhựa, tỉ trọng 0.8, PF1/4

Đơn giá: Liên hệ

công tắc phao Riko RFS-12

inox 304, tỉ trọng 0.8,

Ren nối: NPT1/2,

Dòng điện max = 0.5A DC/AC.

Đơn giá: 1.290.000 VNĐ

Công tắc phao Riko RFS-11A

inox 304, tỉ trọng 0.8,

Ren lắp đặt: G1/8,

Tiếp điểm max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: 1.150.000 VNĐ

Công tắc phao Riko RFS-12P

inox 304, tỉ trọng 0.8,

Ren nối: NPT1/2,

Dòng điện max = 0.5A DC/AC.

Đơn giá: 1.460.000 VNĐ

Công tắc phao nhiều mức Riko PVC-2

Công tắc phao nhiều mức Riko PVC-2

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc phao nhiều mức Riko RFS-5

inox 304,

tỉ trọng 0.8,

max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc phao nhiều mức Riko RFS-4

inox 304/316,

tỉ trọng 0.8, G1/8,

max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc phao nhiều mức Riko RFS-3

inox 304,

tỉ trọng 0.8, G1/R1,

max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc phao nhiều mức Riko RFS-2

inox 304/316,

tỉ trọng 0.8,D :28mm,

max= 0.5A DC/AC.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc phao phát hiện nước Riko

Công tắc phao phát hiện nước Riko

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc phao phát hiện dầu nhớt Riko

Công tắc phao phát hiện dầu nhớt Riko

Đơn giá: Liên hệ