Công tắc định vị dao METROL P11DDB-DULD

Khoảng chạy: 3mm, Đường kính tiếp xúc: Ø10, Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ định vị dao cho máy CNC Metrol P11DDB-DU

Khoảng chạy: 3mm, Đường kính tiếp xúc: Ø10, Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Định vị dao cho máy CNC Metrol P11DMB-DU

Khoảng chạy: 3mm, Đường kính tiếp xúc: Ø10, Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dạng bi Metrol BP060A

Đường kính M6, Lực tiếp xúc: 6-13N, Khoảng tác động: 0.8mm

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dạng bi Metrol BP060A-F

Đường kính M6, Lực tiếp xúc: 1N, Khoảng tác động: 0.8mm

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao Metro P11EDB-DULD

Khoảng chạy: 5mm, Đường kính tiếp xúc: Ø10, Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao METROL P11EMB-DU

Khoảng chạy: 5mm, Đường kính tiếp xúc: Ø10, Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao chính xác cao Metrol P11EDB-DU

Khoảng chạy: 5mm, Đường kính tiếp xúc: Ø10, Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao Metrol P11EMB-DULD

Khoảng chạy: 5mm, Đường kính tiếp xúc: Ø10, Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao Metrol P11GDB-DU

Khoảng chạy: 2mm, Đường kính tiếp xúc: Ø10, Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao CNC P11GDB-DULD

Khoảng chạy: 2mm, Đường kính tiếp xúc: Ø10, Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao CNC Metrol P11GMB-DULD

Khoảng chạy: 2mm, Đường kính tiếp xúc: Ø10, Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao CNC Metrol P11GMB-DU

Khoảng chạy: 2mm, Đường kính tiếp xúc: Ø10, Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao METROL P11DMB-DULD

Khoảng chạy: 3mm, Đường kính tiếp xúc: Ø10, Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Metrol H4A-001

Metrol H4A-001

Đơn giá: Liên hệ

P10DLB-AL Metrol

P10DLB-AL Metrol

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc chính xác Metrol P10DA

Công tắc chính xác Metrol P10DA

Đơn giá: Liên hệ

Định vị dao cho máy CNC Metrol T2 series

Định vị dao cho máy CNC Metrol T2 series T20-120

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình CNC Metrol CSRNBTNB-L1A

0.5N, NPN, NO / DC12〜DC24V

Đơn giá: Liên hệ

Định vị dao cho máy CNC Metrol P21

Khoảng chạy: 5mm, Đường kính tiếp xúc: Ø10, Lực 1.5N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình CNC Metrol CSRNATNA-L1A

0.5N, NPN, NO / DC12〜DC24V

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị dao CNC Metrol T24E

Công tắc định vị dao CNC Metrol T24E

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình Metrol SP060A

Khoảng chạy: 3mm, Lực 8N.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hành trình Metrol SP080A

Khoảng chạy: 3mm, Lực 8N. thân: M8

Đơn giá: Liên hệ

Stopper Bolt Switch Metrol ST

M6 - M10, 2 - 4N

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc dừng Mini Stopper Switch Metrol STM

Công tắc dừng Mini Stopper Switch Metrol STM

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị chính xác cao Metrol CSK087A

Khoảng chạy: 5mm, Kích thước: M8x0.75

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị chính xác cao Metrol CSJ055A

Công tắc định vị chính xác cao Metrol CSJ055A φ2 plunger, SR1.5 SUS, Hardened HRC50

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến phát hiện khe hở Metrol DPA

Cảm biến phát hiện khe hở Metrol DPA

Đơn giá: Liên hệ

Đầu dò vị trí cho máy CNC Metrol E2A

Đầu dò vị trí cho máy CNC Metrol E2A

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc quá áp chân khống Metro GN-PT5M3

Khoảng chạy: 1.5mm, Lực 0.5N. 3

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến định vị dao cho máy tiện CNC Metrol H series

Cảm biến định vị dao cho máy tiện CNC Metrol H series

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị chính xác cao Metrol P08

Công tắc định vị chính xác cao Metrol P08

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị chính xác cao Metrol P10

Công tắc định vị chính xác cao Metrol P10

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc định vị chính xác cao Metrol P12D

Công tắc định vị chính xác cao Metrol P12D

Đơn giá: Liên hệ

Ultra-small Precision Positioning Switch Metrol PT5

Ultra-small Precision Positioning Switch Metrol PT5

Đơn giá: Liên hệ

Đầu dò độ chính xác cao Metrol RC-K3E

Đầu dò độ chính xác cao Metrol RC-K3E

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc không dây CNC Turret Lathes Metrol RC-P10DB

Công tắc không dây CNC Turret Lathes Metrol RC-P10DB

Đơn giá: Liên hệ

Định vị dao cho máy CNC Metrol P11

Định vị dao cho máy CNC Metrol P11

Đơn giá: Liên hệ