Công tắc thời gian Theben TR 611 top3 RC

1 kênh, hàng tuần, ON-OFF, Pulse, Cycle, 84 bước

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc thời gian Theben TR 611 top3

1 kênh, hàng tuần, ON-OFF, Pulse, Cycle, 84 bước

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben SIMPLEXA 601

24 chương trình ngày và tuần, 1 phút, out: 1 relay, 220V

Giá KM còn: 1.217.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.602.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SIMPLEXA 602

chương trình ngày và tuần, 24 bước, out: 2 relay, 220V

Giá KM còn: 1.416.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.864.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben TR 610 top3

chương trình theo tuần, 56 bước, 1 min, 1 relay, 220V

Giá KM còn: 1.722.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.266.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben TR 612 top3

chương trình theo tuần, 2 kênh, 56 bước, 1 min, 2 relay

Giá KM còn: 2.637.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.470.000 VNĐ

công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 170 top3

1 kênh, 56 chương trình theo tuần, 1min, 230VAC, IP20.

Giá KM còn: 2.879.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.789.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 171 top3 RC

pin 10 years, 2 kênh, 16A, 230V, 84 chương trình, 1min

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

bluetooth Theben BLE Stick top3

thẻ bluetooth truyền dữ liệu từ APP tới công tắc đồng hồ

Giá KM còn: 1.443.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.899.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 172 top3

2 kênh, pin 10 năm, 16A, 230V, 84 chương trình, 1min

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 172 top3 RC

2 kênh, pin 10 năm, 84 chương trình, tuần và năm, 1min

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 191 w

pin 200h, 1 kênh, 84 chương trình, min 2 giờ, 230V

Giá KM còn: 1.402.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.845.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 289 h

chương trình ngày và tuần, 20min/2 h, 1 kênh, 230VAC

Giá KM còn: 2.615.900VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.442.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 181 d 24V

1 kênh, 96 chương trình, 15min, 24V, pin 72h,

Giá KM còn: 1.263.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.662.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SUL 181 d

pin 72h, 1 kênh, 16A, 220V, 96 chế độ cài đặt, 30 phút

Giá KM còn: 947.700VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.247.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SYN 161 d

chương trình hàng ngày và tuần, 1 kênh, 15 min, 220V

Giá KM còn: 663.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 873.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ 24h Theben MEM 190 a

84 chương trình, min 2 giờ, pin 72h, 16A, 240V,

Giá KM còn: 2.153.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.833.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SUL 180 a

dạng cơ, pin chờ 72h, 1400W, 16A, 220V, 96 chế độ cài đặt

Giá KM còn: 813.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.070.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SYN 160 a

1000w, 16A, 230VAC, 96 chế độ cài đặt, pin 72h, IP20

Giá KM còn: 894.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.177.000 VNĐ

Công Tắc Cảm Ứng Ánh Sáng Theben LUNA 110 12-24 V/UC

2~50000 lx, delay 0~20 phút, out: relay, 12-24V

Giá KM còn: 3.669.300VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.828.000 VNĐ

Công Tắc Cảm Ứng Ánh Sáng Theben LUNA 111 top3 AL

2~99.000 lx, delay 0~59 phút, out: relay, 220V

Giá KM còn: 4.262.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 5.608.000 VNĐ

Công Tắc Cảm Ứng Ánh Sáng 2 kênh Theben LUNA 112 top3 AL

2~99.000 lx, delay 0~59 phút, out: 2 relay, 220V

Giá KM còn: 5.746.400VNĐ

- 24
Đơn giá: 7.561.000 VNĐ

cảm biến ánh sáng Theben LUNA 127 star S

1 kênh, 2 – 2000 lx, 1NO, 230VAC, IP55

Giá KM còn: 1.372.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.806.000 VNĐ

cảm biến ánh sáng Theben LUNA 131 DDC

từ 10 -50.000lux, out 10VDC, nguồn 24VDC, IP54

Giá KM còn: 2.323.300VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.057.000 VNĐ

cảm biến ánh sáng Theben LUNA 129 star-time

từ 2-200 lux, hiển thị LCD, thời gian chờ 1,5 years

Giá KM còn: 2.524.700VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.322.000 VNĐ

Công Tắc Cảm Ứng Ánh Sáng Theben LUNA 122 top3 RC AL

2 kênh, 1~99.000lx, 84 chế độ cài đặt, 1 min, 220V,

Giá KM còn: 6.638.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 8.735.000 VNĐ

Công Tắc Cảm Ứng Ánh Sáng Theben LUNA 121 top3 RC EL

1 kênh, 0~99.000lx, 1 min, 220V, pin 10 year, 110–230VAC

Giá KM còn: 5.317.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 6.996.000 VNĐ

Công Tắc Cảm Ứng Ánh Sáng Theben LUNA 121 top3 RC AL

1 kênh, 0~99.000 lx, 84 bước chương trình hàng tuần, 220V

Giá KM còn: 4.681.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 6.160.000 VNĐ

Công Tắc Cảm Ứng Ánh Sáng 2 kênh Theben LUNA 112 top3 EL

2 kênh, 0~99.000 lx, 220V, khoảng cách cảm biến 100m

Giá KM còn: 6.010.800VNĐ

- 24
Đơn giá: 7.909.000 VNĐ

Công Tắc Cảm Ứng Ánh Sáng Theben LUNA 122 top3 RC EL

2 kênh, pin chờ 10 years, 16A, 220V, 84 chế độ cài đặt

Giá KM còn: 6.606.700VNĐ

- 24
Đơn giá: 8.693.000 VNĐ

Công tắc cảm biến ánh sáng Theben LUNA 126 STAR E

từ 2 đến 2000 lux, nguồn 230v, 16A, IP55

Giá KM còn: 1.036.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.364.000 VNĐ

Công tắc cảm biến ánh sáng Theben LUNA 126 STAR E

2-200lx, 1 kênh , 230VAC, IP55

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến ánh sáng Theben LUNA 110 AL 24V

2-50.000lux, 1 kênh , 12-24VDC, cáp dài 100m, IP20

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến ánh sáng Theben LUNA 110 Plus AL

2 – 50000 lx, 1 kênh,110-230VAC, IP20

Giá KM còn: 2.110.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.777.000 VNĐ

Công Tắc Cảm Ứng Ánh Sáng Theben LUNA 110 plus EL

2-50000 lx, 1 kênh, 230VAC, gắn ray 35, IP20

Giá KM còn: 2.270.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.987.000 VNĐ

Công Tắc Cảm Ứng Ánh Sáng Theben LUNA 108 plus EL

2-2000lx, chiều dài cáp 50m, 230VAC, IP20

Giá KM còn: 1.944.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.558.000 VNĐ

Cảm biến ánh sáng Theben LUNA 108 plus AL

Cảm biến gắn nổi, ON delay 20s, 2-2000lux, 230VAC, IP20

Giá KM còn: 1.844.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.427.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa E180 WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–1000lx

Giá KM còn: 677.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 891.400 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa E180 BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 5–1000lx

Giá KM còn: 677.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 891.400 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa S150 WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 150°, 5–1000lx

Giá KM còn: 892.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.174.000 VNĐ