Đèn spotlights Theben theLeda S20 WH

2 x 840 lm, góc quét 180°,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn spotlights Theben theLeda S10 WH

Góc phát hiện 180° ở phạm vi phát hiện 10 m

Đơn giá: Liên hệ

Bộ giám sát CO2 Theben AMUN 716 CO2 Monitor

Gắn tường, 0–5000ppm, 5 V DC via USB bus voltage

Đơn giá: Liên hệ

PC set OBELISK top2 / OBELISK top3

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ Theben SIMPLEXA 178-2 top

2 kênh, 16A,

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ Theben TR 030 top3 UP

Gắn tường, 84 bước, 1 kênh, hằng tuần, min 1s,

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ 4 kênh Theben TR 644 top2

hằng năm và lịch thiên văn, min 1 giây, 800 bước

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ 2 kênh Theben SIMPLEXA 602 top LI

42 lần nhớ cho 2 kênh, hằng ngày và tuần, max 1 phút,

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cảm ứng ánh sáng Theben LUNA 111 top3 EL

0~99.000 lx, 1 kênh, Bluetooth, delay 0~59 phút

Đơn giá: Liên hệ

Dimmer Theben DIMAX 545 plus P

hỗ trợ bluetooth, app IOS, Android,

Đơn giá: Liên hệ

latching relay Theben OKTO ES12-UC

1 kênh N/O, Điện áp hoạt động: 230VAC

Đơn giá: Liên hệ

latching relay Theben OKTO ES12-230

1 Kênh (thường mở), Điện áp hoạt động: 230V

Đơn giá: Liên hệ

latching relay Theben OKTO S22-230

2 Kênh, Điện áp hoạt động: 230 V AC

Đơn giá: Liên hệ

latching relay Theben OKTO S12-230

1 kênh N/O, Điện áp hoạt động: 230 V AC

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ 2 kênh Theben TR 642 top2

2 kênh, hàng năm và thiên văn, 800 bước, min 1s

Đơn giá: Liên hệ

công tắc hẹn giờ Theben TR 641 top2

1 kênh, hàng năm và thiên văn, 800 bước, min 1s

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ 2 kênh Theben TR 622 top3

2 kênh, hàng tuần, 84 bước, min 1s

Đơn giá: Liên hệ

công tắc hẹn giờ Theben TR 610 top2 24V

1 kênh, hàng tuần, 56 bước, min 1 phút

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben TR 609 top2 S

1 kênh, hàng tuần, 84 bước, min 1 giây

Đơn giá: Liên hệ

công tắc hẹn giờ Theben TR 608 top2 S

1 kênh, 56 lần nhớ, hàng tuần, 1 phút

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc thời gian Theben TR 611 top3 RC

1 kênh, hàng tuần, ON-OFF, Pulse, Cycle, 84 bước, min 1s

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc thời gian Theben TR 611 top3

1 kênh, hàng tuần, ON-OFF, Pulse, Cycle, 84 bước

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben SIMPLEXA 601 top LI

1 kênh, 24 bước, hàng ngày và tuần, min 1 phút

Đơn giá: 1.602.000 VNĐ

Công tắc hẹn giờ 2 kênh Theben SIMPLEXA 602

2 kênh, hàng ngày và tuần, 24 bước, min 1 phút

Đơn giá: 1.864.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben TR 610 top3

1 kênh, hàng tuần, 56 bước, min 1 phút, 1 relay, 220V

Đơn giá: 2.266.000 VNĐ

Công tắc hẹn giờ 2 kênh Theben TR 612 top3

2 kênh, hàng tuần, 56 bước, min 1 phút, 2 relay

Đơn giá: 3.470.000 VNĐ

công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 170 top3

1 kênh, 56 chương trình theo tuần, 1min, 230VAC, IP20.

Đơn giá: 3.789.000 VNĐ

Công tắc hẹn giờ Theben SELEKTA 171 top3 RC

pin 10 years, 1 kênh, 16A, 230V, 84 chương trình, 1min

Đơn giá: Liên hệ

bluetooth Theben BLE Stick top3

thẻ bluetooth truyền dữ liệu từ APP tới công tắc đồng hồ

Đơn giá: 1.899.000 VNĐ

Công tắc hẹn giờ 2 kênh Theben SELEKTA 172 top3

2 kênh, pin 10 năm, 16A, 230V, 84 chương trình, 1min

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ 2 kênh Theben SELEKTA 172 top3 RC

2 kênh, pin 10 năm, 84 chương trình, tuần và năm, 1min

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 191 w

pin 200h, 1 kênh, 84 chương trình, min 2 giờ, 230V

Đơn giá: 1.845.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 289 h

chương trình ngày và tuần, 20min/2 h, 1 kênh, 230VAC

Đơn giá: 3.442.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 181 d 24V

1 kênh, 96 chương trình, 15min, 24V, pin 72h,

Đơn giá: 1.662.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SUL 181 d

pin 72h, 1 kênh, 16A, 220V, 96 chế độ cài đặt, 30 phút

Đơn giá: 1.247.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SYN 161 d

chương trình hàng ngày và tuần, 1 kênh, 15 min, 220V

Đơn giá: 873.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ 24h Theben MEM 190 a

84 chương trình, min 2 giờ, pin 72h, 16A, 240V,

Đơn giá: 2.833.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SUL 180 a

dạng cơ, pin chờ 72h, 1400W, 16A, 220V, 96 chế độ cài đặt

Đơn giá: 1.070.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SYN 160 a

1000w, 16A, 230VAC, 96 chế độ cài đặt, pin 72h, IP20

Đơn giá: 1.177.000 VNĐ

Thẻ nhớ Theben OBELISK top2

sao chép các chương trình và nạp vào thiết bị

Đơn giá: Liên hệ