Phần mềm Novakon iFace Designer

HMI program editor for hệ điều hành Win10/ Win 11 64bit

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI 4,3" Novakon N04F-N

TFT 4,3", 64K Colors, 480 x 272, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI 7" Novakon N07-N

- 7” TFT, 800 x 480, 300 cd/m²,

- RS232/422/485,

- Internet

Đơn giá: 5.240.000 VNĐ

màn hình cảm ứng HMI 7" NOVANKON P07

7” TFT, 800 x 480, 300 cd/m², RS232/422/485, internet

Đơn giá: 6.880.000 VNĐ

màn hình cảm ứng HMI 10" NOVAKON P10F-N

- 10” TFT, 800 x 480, 350 cd/m²,

- RS232/422/485,

- internet, USB

 

 

Đơn giá: 9.730.000 VNĐ

màn hình cảm ứng HMI 12" NOVAKON P12F-N

12” TFT, 1280 x 800, 450 cd/m², RS232/422/485, internet, usb

Đơn giá: 28.430.000 VNĐ

màn hình cảm ứng HMI 15" NOVAKON P15F-N

15” TFT, 1366 x 768, 500 cd/m², RS232/422/485, internet, usb

Đơn giá: 28.620.000 VNĐ

màn hình cảm ứng HMI NOVAKON S10

10.2” TFT, 800 x 480, 350 cd/m², RS232/422/485, internet,usb

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI NOVAKON S07

7” TFT, 800 x 480, 300 cd/m², RS232/422/485, internet,usb

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI NOVAKON S12

12” TFT, 1280 x 800, 450 cd/m², RS232/422/485, internet,usb,SD

Đơn giá: Liên hệ

màn hình cảm ứng HMI NOVAKON S15

15” TFT, 1366 x 768, 500 cd/m², RS232/422/485, internet, usb, SD

Đơn giá: Liên hệ

Máy tính bảng công nghiệp 12" Novakon X12

12” TFT, 1024 x 768, 450 cd/m², 4 RS232/422/485, internet,usb

Đơn giá: Liên hệ

Máy tính bảng công nghiệp 15" Novakon X15

15” TFT, 1024 x 768, 300 cd/m²,4 RS232/422/485, internet

Đơn giá: Liên hệ

máy tính bảng công nghiệp 17" Novakon X17

17” TFT, 1280 x 1024, 350 cd/m²,4 RS232/422/485, internet,

Đơn giá: Liên hệ

máy tính bảng công nghiệp 21" Novakon X21

21” TFT, 1920x1200, 250 cd/m²,4 RS232/422/485, internet,

Đơn giá: Liên hệ

Máy tính bảng công nghiệp 19" NOVAKON ST19

19” TFT-LCD, 1280x1024, 16.2M màu, 6 cổng tín hiệu

Đơn giá: Liên hệ

Máy tính bảng công nghiệp 15" NOVAKON ST15

15” TFT-LCD, 1024 x 768, 16.2M màu, 6 cổng tín hiệu

Đơn giá: Liên hệ

Máy tính bảng công nghiệp 12" NOVAKON E12

12.1" TFT-LCD, 16.7M màu, 6 cổng tín hiệu, 1x VGA and DVI-D

Đơn giá: Liên hệ

Máy tính bảng công nghiệp 15" NOVAKON E15

15” TFT-LCD, 16.2M màu, 6 cổng tín hiệu, VGA and DVI-D

Đơn giá: Liên hệ

máy tính bảng công nghiệp 17" NOVAKON E17

17 ”(1280x1024), USB3.0, 2xUSB2.0, RS-232/422/485, VGA and DVI-D

Đơn giá: Liên hệ

máy tính bảng công nghiệp 22" NOVAKON X22S

21.5” TFT LED, 1920x1080, 10 ngõ tín hiệu, VGA and HDMI

Đơn giá: Liên hệ

máy tính bảng công nghiệp 19" NOVAKON E19

17 ”(1280x1024), USB3.0, 2xUSB2.0, RS-232/422/485

Đơn giá: Liên hệ

máy tính bảng công nghiệp 21" NOVAKON U21

21”(1280x1024), USB3.0, 2xUSB2.0, RS-232/422/485

Đơn giá: Liên hệ

gateway Novakon GW-01

SDRAM, eMMC, 2 Cổng Ethernet; RS-232; RS-422/485, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ