Màn hình HMI 4,3" Novakon N04F-N

TFT 4,3", 64K Colors, 480 x 272, 2 COM, Ethernet, USB

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 7" Novakon N07-N

7” TFT, 800 x 480, 300 cd/m², RS232/422/485, internet

Đơn giá: 5.240.000 VNĐ

HMI 7" NOVANKON P07

7” TFT, 800 x 480, 300 cd/m², RS232/422/485, internet

Đơn giá: 6.880.000 VNĐ

HMI 10" NOVAKON P10F-N

10” TFT, 800 x 480, 350 cd/m², RS232/422/485, internet,usb

Đơn giá: 9.730.000 VNĐ

HMI 12" NOVAKON P12F-N

12” TFT, 1280 x 800, 450 cd/m², RS232/422/485, internet,usb

Đơn giá: 28.430.000 VNĐ

HMI 15" NOVAKON P15F-N

15” TFT, 1366 x 768, 500 cd/m², RS232/422/485, internet,usb

Đơn giá: 28.620.000 VNĐ

HMI NOVAKON S10

10.2” TFT, 800 x 480, 350 cd/m², RS232/422/485, internet,usb

Đơn giá: Liên hệ

HMI NOVAKON S07

7” TFT, 800 x 480, 300 cd/m², RS232/422/485, internet,usb

Đơn giá: Liên hệ

HMI NOVAKON S12

12” TFT, 1280 x 800, 450 cd/m², RS232/422/485, internet,usb,SD

Đơn giá: Liên hệ

HMI NOVAKON S15

15” TFT, 1366 x 768, 500 cd/m², RS232/422/485, internet, usb, SD

Đơn giá: Liên hệ

Panel PC Novakon X12

12” TFT, 1024 x 768, 450 cd/m², 4 RS232/422/485, internet,usb

Đơn giá: Liên hệ

Panel PC Novakon X15

15” TFT, 1024 x 768, 300 cd/m²,4 RS232/422/485, internet

Đơn giá: Liên hệ

Panel PC Novakon X17

17” TFT, 1280 x 1024, 350 cd/m²,4 RS232/422/485, internet,

Đơn giá: Liên hệ

Panel PC Novakon X21

21” TFT, 1920 x 1200, 250 cd/m²,4 RS232/422/485, internet,

Đơn giá: Liên hệ