PLC VIGOR VS1 Series

8 input 10kHz, 4 output 50kHz,

16K steps,

tối đa 64 ngõ ra

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS2 Series

17μs, 32K words,

tối đa 128 ngõ vào, 128 ngõ ra

 có thể ghép 8 module

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VSM SERIES

17μs, 32K words,

4 Line Driver DI, 4 Line Driver DO

Điều khiển chuyển động

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS3 SERIES

17μs, 64K words,

tối đa 32 ngõ vào, ra

Loại mạnh mẽ

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS3-32MR-D

32 ngõ vào và ra (relay),

64K steps, RS-485,

24VDC

Đơn giá: 5.184.000 VNĐ

PLC VIGOR VB SERIES

16 IN 16 OUT

 

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS3-32MT-D

32 input & output (transitor).

64K steps,

RS-485, 24VDC

Đơn giá: 4.611.000 VNĐ

PLC VIGOR VH SERIES

VH series PLC module mở rộng có thể ghép lên đến 128 ngõ ra.

VB-485/VB-232

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VH-10MR

10 ngõ vào và ra (relay),

4K steps, 24VDC

có 1 ngõ ra xung

Đơn giá: 1.904.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-10MR-D

10 ngõ vào và ra (relay),

64K steps,

RS-485, 24VDC

Đơn giá: 1.650.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-14MR

8 ngõ vào và 6 ra (relay),

bộ nhớ 4k,

RS-485, 24VDC

Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-14MR-D

14 ngõ vào và ra (relay),

16K steps, RS-485,

24VDC

Đơn giá: 1.758.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-20MR

12 ngõ vào và 8 ra (relay),

4K steps, 24VDC

Đơn giá: 3.380.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-20MR-D

20 ngõ vào và ra (relay),

16K steps,

RS-485, 24VDC

Đơn giá: 2.140.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-24MR

24 ngõ vào và ra (relay),

100-240VAC

DC 24V 420mA output

Đơn giá: 3.600.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-24MR-D

14 in, 10 out relay,

8 ngõ vào tốc độ cao 10kHz,

Truyền thông: RS485

Đơn giá: 2.242.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-28MR

16 Input 24VDC;

12 Relay Output,

100-240VAC

Đơn giá: 3.810.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-28MR-D

28 in & out (relay),

16K steps, RS485, 24VDC

10kHz + 8 ngõ vào digital, 12 ngõ ra relay

Đơn giá: 2.665.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-32MR

32 ngõ vào và ra (relay),

6 ngõ vào tốc độ cao

100-240VAC

Đơn giá: 4.020.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-32MR-D

32 ngõ vào và ra (relay),

16K steps, tốc độ cao 10kHz

RS-485, 24VDC

Đơn giá: 2.750.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-40MR

40 ngõ vào và ra (relay),

mở rộng lên đến 128 I/O.

 

24VDC

Đơn giá: 4.650.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-60MR

60 ngõ vào và ra (relay),

mở rộng lên đến 128 I/O.

100-240VAC.

Đơn giá: 5.920.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-10MT-D

10 input & output (transitor).

16K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: 1.654.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-20AR

input 8 ngõ, out 6 ngõ relay,

4 ngõ Analog, 2 ngõ 12bit

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS1-14MT-D

14 input & output (transitor).

16K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: 1.758.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VH-32ER

16 ngõ vào , 16 ngõ ra relay,

420mA,

DC24

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS1-20MT-D

20 input & output (transitor).

16K steps, RS-485,

24VDC

Đơn giá: 2.073.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VH-28XYR

20 ngõ vào Dc 24V,

8 ngõ ra

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS1-24MT-D

24 input & output (transitor).

16K steps, RS-485,

Nguồn cấp: 24VDC

Đơn giá: 2.181.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VH-16XYR

8 ngõ vào DC24v,

8 ngõ ra relay

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS1-28MT-D

PLC VS1, 16K word flash ROM,

8DI (high speed 10kHz) + 8DI, 4 DO (high speed) + 8 NPN transitor out,

USB, RS485, 24VDC

Đơn giá: 2.562.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VH-16X

16 ngõ vào DC24v

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS1-32MT-D

32 input & output (transitor).

16K steps, RS-485, 24VDC

8 ngõ vào tốc độ cao 10kHz + 12 ngõ vào digital

Đơn giá: 2.646.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VH-8X

8 ngõ vào DC 24V

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS1-32MT-DI

32 input & output (transitor).

16K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: 2.284.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VH-8YR

8 ngõ relay

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS1-10MP-D

10 ngõ vào và ra PNP,

16K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: 1.654.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VH-8XYR

4 ngõ vào DC 24V,

4 ngõ ra Relay

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS1-14MP-D

14 ngõ vào và ra PNP,

16K steps, RS-485, 24VDC

Đơn giá: 1.758.000 VNĐ

Cáp mở rộng Vigor VHEC-050

chiều dài cáp 50cm, PLC VH.

Đơn giá: Liên hệ