Bộ hiển thị DS16

Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS16-RT

Đơn giá: 1.008.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-RE

Đơn giá: 340.000 VNĐ

Autonics Display Unit DS16-GS

Đơn giá: 638.322 VNĐ

Autonics Display Unit DS16-GT

Đơn giá: 1.008.191 VNĐ

Autonics Display Unit DS16-GE

Đơn giá: 340.041 VNĐ