Bộ hiển thị DS16

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS16-RS

Giá KM còn: 427.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 638.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS16-RT

Giá KM còn: 675.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.008.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-RE

Giá KM còn: 227.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 340.000 VNĐ

Autonics Display Unit DS16-GS

Giá KM còn: 427.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 638.322 VNĐ

Autonics Display Unit DS16-GT

Giá KM còn: 675.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.008.191 VNĐ

Autonics Display Unit DS16-GE

Giá KM còn: 227.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 340.041 VNĐ