DS16 Bộ hiển thị

Đơn giá: Liên hệ

DS16-RT Bộ hiển thị LED 7 đoạn

Đơn giá: 1.008.000 VNĐ

DS16-RE Autonics Display Unit

Đơn giá: 340.000 VNĐ

DS16-GS Autonics Display Unit

Đơn giá: 638.322 VNĐ

DS16-GT Autonics Display Unit

Đơn giá: 1.008.191 VNĐ

DS16-GE Autonics Display Unit

Đơn giá: 340.041 VNĐ