DPU31A-025R Autonics PA2015

Giá KM còn: 15.524.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.171.000 VNĐ

DPU31A-040R Autonics PA2015

Giá KM còn: 15.877.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.697.000 VNĐ

DPU31A-050R Autonics PA2015

Giá KM còn: 16.701.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.927.000 VNĐ

DPU31B-070R Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

DPU33D Bộ điều khiển gia nhiệt lò nung Thyristor Autonics

Giá KM còn: 62.568.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 93.386.000 VNĐ

DPU31B-080R Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

DPU33C Bộ điều khiển gia nhiệt lò nung Thyristor Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

DPU31B-100R Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

DPU33A Bộ điều khiển gia nhiệt lò nung Thyristor Autonics

Giá KM còn: 16.701.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.927.000 VNĐ

DPU31B-120R Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

DPU33B Bộ điều khiển gia nhiệt lò nung Thyristor Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

DPU31B-150R Autonics PA2015

Giá KM còn: 23.992.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 35.809.000 VNĐ

DPU31B-180R Autonics PA2015

Giá KM còn: 23.992.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 35.809.000 VNĐ

DPU31B-200R Autonics PA2015

Giá KM còn: 23.992.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 35.809.000 VNĐ

DPU31C-250R Autonics PA2015

Giá KM còn: 39.044.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 58.275.000 VNĐ

DPU31C-350R Autonics PA2015

Giá KM còn: 39.044.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 58.275.000 VNĐ

DPU31D-400R Autonics PA2015

Giá KM còn: 59.038.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 88.117.000 VNĐ

DPU31D-500R Autonics PA2015

Giá KM còn: 62.568.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 93.386.000 VNĐ

DPU31D-600R Autonics PA2015

Giá KM còn: 62.568.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 93.386.000 VNĐ

DPU32A-025R Autonics PA2015

Giá KM còn: 15.524.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.171.000 VNĐ

DPU32A-025D Autonics PA2015

Giá KM còn: 14.232.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.243.000 VNĐ

DPU32A-025A Autonics PA2015

Giá KM còn: 15.643.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.348.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU32A-025N

Giá KM còn: 14.232.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.242.000 VNĐ

DPU32A-040R Autonics PA2015

Giá KM còn: 15.877.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.697.000 VNĐ

DPU32A-040D Autonics PA2015

Giá KM còn: 14.585.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.769.000 VNĐ

DPU32A-040A Autonics PA2015

Giá KM còn: 15.996.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.875.000 VNĐ

DPU32A-040N Autonics PA2015

Giá KM còn: 14.963.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 22.334.000 VNĐ

DPU32A-050R Autonics PA2015

Giá KM còn: 16.701.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.927.000 VNĐ

DPU32A-050D Autonics PA2015

Giá KM còn: 15.405.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 22.993.000 VNĐ

DPU32A-050A Autonics PA2015

Giá KM còn: 16.820.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 25.105.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU32A-050N

Giá KM còn: 15.423.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.020.000 VNĐ

DPU32B-070R Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

DPU32B-070D Autonics PA2015

Giá KM còn: 18.702.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.914.000 VNĐ

DPU32B-070A Autonics PA2015

Giá KM còn: 20.108.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.013.000 VNĐ

DPU32B-070N Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.225.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.694.000 VNĐ

DPU32B-080R Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

DPU32B-080D Autonics PA2015

Giá KM còn: 18.702.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.914.000 VNĐ

DPU32B-080A Autonics PA2015

Giá KM còn: 20.108.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.013.000 VNĐ

DPU32B-080N Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.225.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.694.000 VNĐ

DPU32B-100R Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ