công tơ điện 1 pha Acrel ADL10-E

Đơn giá: 474.000 VNĐ

công tơ 3 pha Acrel ADL3000-E

Đơn giá: 2.685.000 VNĐ

AMC16

Đơn giá: Liên hệ

amper kế 1 Pha Acrel AMC96L-AI

Đơn giá: Liên hệ

amper kế 3 Pha Acrel AMC96L-AI3

Đơn giá: 1.654.000 VNĐ

Vôn kế 1 Pha Acrel AMC48-AV

Đơn giá: 578.000 VNĐ

Vôn kế 1 Pha Acrel AMC48L-AV

Đơn giá: 992.000 VNĐ

Vôn kế 3 Pha Acrel AMC48-AV3

Đơn giá: 827.000 VNĐ