Đồng hồ đo điện năng 125A Schneider A9MEM3365

Giá KM còn: 6.839.000VNĐ

- 50
Đơn giá: 13.678.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 125A Schneider A9MEM3300

Giá KM còn: 5.485.500VNĐ

- 50
Đơn giá: 10.971.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3135

Giá KM còn: 5.644.500VNĐ

- 50
Đơn giá: 11.289.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3115

Giá KM còn: 4.589.000VNĐ

- 50
Đơn giá: 9.178.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 125A Schneider A9MEM3350

Giá KM còn: 5.817.000VNĐ

- 50
Đơn giá: 11.634.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3100

Giá KM còn: 4.159.500VNĐ

- 50
Đơn giá: 8.319.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3110

Giá KM còn: 4.163.500VNĐ

- 50
Đơn giá: 8.327.000 VNĐ