M4W2P-AVR-XX

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S8-600-3-T-5

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S8-600-3-T-24

Giá KM còn: 1.399.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.089.000 VNĐ

PRFAW Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PRFA Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PRFW Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PRF Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đế relay bán dẫn SSR Autonics ASL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Khối I/O Autonics ACS-50T

Giá KM còn: 369.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha vòng kín Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

SSR 3P Autonics SRH3

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

SSR 3P Autonics SR3

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Autonics BH series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PSA-1-R1/8

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến màu Autonics BC15-LDT-C

Giá KM còn: 3.551.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.300.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-14R

Giá KM còn: 596.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 890.000 VNĐ

bộ điều khiển motor bước Autonics MD5-HD14

Giá KM còn: 4.517.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.742.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics CT6S-1P4

Giá KM còn: 980.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.463.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4H-14R

Giá KM còn: 1.416.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.114.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BRE10M-TDTD

Giá KM còn: 782.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.168.000 VNĐ

BRE10M-TDTL cảm biến quang Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

BRE5M-TDTD cảm biến quang Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

BRE5M-TDTL cảm biến quang Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến vòng xoay encoder Autonics E50S8-1024-3-T-24

Giá KM còn: 1.429.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

KRN50 Bộ ghi dữ liệu Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

E40S6 ENCODER AUTONICS

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

cảm biến vòng quay loại bánh xe Autonics ENC-1-1-T-24

Giá KM còn: 1.354.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.022.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-1-V-24

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics E40S6-2000-3-T-24

Giá KM còn: 1.399.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.089.000 VNĐ

KRN100 bộ ghi dữ liệu Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

E40S6-1000-3-V-24 Encoder Autonics

Giá KM còn: 1.273.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.900.000 VNĐ

KRN50-1000-00 Bộ ghi dữ liệu Autonics

Giá KM còn: 5.714.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.529.000 VNĐ

KRN50-1000-40 Bộ ghi nhiệt độ Autonics

Giá KM còn: 6.194.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.246.000 VNĐ

ENC-1-2-T-24 Encoder bánh xe Autonics

Giá KM còn: 1.354.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.022.000 VNĐ

KRN50-1002-00 Bộ ghi nhiệt độ Autonics .

Giá KM còn: 6.194.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.246.000 VNĐ

cảm biến vòng quay Autonics E40S6-1024-3-T-24

Giá KM còn: 1.266.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.890.000 VNĐ

Encoder bánh xe Autonics ENC-1-3-T-24

Giá KM còn: 1.354.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.022.000 VNĐ

KRN50-1002-40 Bộ ghi dữ liệu 1 kênh Autonics

Giá KM còn: 6.589.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.835.000 VNĐ

ATE - bộ định thời Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

ENC-1-4-T-24 Encoder bánh xe Autonics

Giá KM còn: 1.354.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.022.000 VNĐ