Bộ hiển thị LED Autonics

Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn D1SC-N

Đơn giá: 1.222.000 VNĐ

LED 16 đoạn Autonics D1AA-RN

Đơn giá: 509.000 VNĐ

LED 16 đoạn Autonics D1AA-GN

Đơn giá: 508.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn D5Y-M

Đơn giá: 1.048.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn D5W-M

Đơn giá: 1.250.800 VNĐ

Bộ hiển thị DS16

Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS16-RT

Đơn giá: 1.008.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-RE

Đơn giá: 340.000 VNĐ

Autonics Display Unit DS16-GS

Đơn giá: 638.322 VNĐ

Autonics Display Unit DS16-GT

Đơn giá: 1.008.191 VNĐ

Autonics Display Unit DS16-GE

Đơn giá: 340.041 VNĐ

Bộ hiển thị DS22

Đơn giá: Liên hệ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RS

Đơn giá: 692.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RP

Đơn giá: 692.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS22-RT

Đơn giá: 1.049.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RE

Đơn giá: 351.000 VNĐ

LED hiển thị Autonics DS22-GS

Đơn giá: 692.000 VNĐ

LED hiển thị Autonics DS22-GP

Đơn giá: 692.000 VNĐ

Autonics Display Unit DS22-GE

Đơn giá: 351.972 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RR

Đơn giá: 739.738 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-RS

Đơn giá: 894.844 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-RP

Đơn giá: 894.844 VNĐ

Bộ hiển thị Autonics DS40

Đơn giá: Liên hệ

LED bảy đoạn DS40-RT

Đơn giá: 1.205.000 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-RE

Đơn giá: 524.957 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-GS

Đơn giá: 894.844 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-GP

Đơn giá: 894.844 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS40-GE

Đơn giá: 524.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS40-RRT

Đơn giá: 1.318.000 VNĐ

Bộ hiển thị Autonics DS60

Đơn giá: Liên hệ

LED 7 đoạn Autonics DS60-RS

Đơn giá: 990.294 VNĐ

Autonics Display Unit DS60-RP

Đơn giá: 990.294 VNĐ