Bộ nguồn xung 24VDC 400W Autonics SPA-400-24

Giá KM còn: 3.449.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.148.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12V 120w Autonics SPB-120-12

Giá KM còn: 1.122.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.675.000 VNĐ

Bộ điều khiển nguồn Autonics (dimmer công suất 7500w) SPC1-35-E

Giá KM còn: 917.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.370.000 VNĐ

Bộ điều khiển nguồn Autonics (dimmer công suất 11kw) SPC1-50-E

Giá KM còn: 1.159.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.730.000 VNĐ

Bộ nguồn xung Autonics SP-0324

Giá KM còn: 369.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.000 VNĐ

Bộ nguồn xung SP-0312

Giá KM còn: 369.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.200 VNĐ

Bộ nguồn xung Autonics SP-0305

Giá KM còn: 369.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.000 VNĐ

Bộ nguồn xung Autonics SPA-030-05

Giá KM còn: 753.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.124.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12VDC Autonics SPA-030-12

Giá KM còn: 753.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.124.000 VNĐ

Bộ nguồn xung Autonics SPA-030-24

Giá KM còn: 753.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.124.000 VNĐ

Bộ nguồn xung Autonics SPA-050-05

Giá KM còn: 917.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.370.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12VDC Autonics SPA-050-12

Giá KM còn: 917.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.370.000 VNĐ

Bộ nguồn xung ổn áp Autonics SPA-050-24

Giá KM còn: 917.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.370.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 5VDC Autonics SPA-075-05

Giá KM còn: 1.340.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12VDC Autonics SPA-075-12

Giá KM còn: 1.340.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

Bộ nguồn xung SPA-075-24

Giá KM còn: 1.340.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 5V Autonics SPA-100-05

Giá KM còn: 1.445.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.157.000 VNĐ

bộ nguồn xung 12VDC Autonics SPA-100-12

Giá KM còn: 1.445.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.157.000 VNĐ

Bộ nguồn xung Autonics SPA-100-24

Giá KM còn: 1.445.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.157.000 VNĐ

Bộ nguồn xung ổn áp series SPB

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung 15W 24VDC Autonics SPB-015-24

Giá KM còn: 528.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 788.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 30W Autonics SPB-030-24

Giá KM còn: 618.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 923.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 24VDC Autonics SPB-060-24

Giá KM còn: 696.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.039.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 120w 24VDC Autonics SPB-120-24

Giá KM còn: 1.122.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.675.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 240w 24VDC Autonics SPB-240-24

Giá KM còn: 1.903.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.841.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12VDC Autonics SPB-015-12

Giá KM còn: 528.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 788.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 5V Autonics SPB-030-05

Giá KM còn: 618.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 923.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12V 30w Autonics SPB-030-12

Giá KM còn: 618.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 923.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 15w Autonics SPB-015-05

Giá KM còn: 528.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 788.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12V 60w Autonics SPB-060-12

Giá KM còn: 696.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.039.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12V 240w Autonics SPB-240-12

Giá KM còn: 1.903.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.841.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 48V 240w 5A Autonics SPB-240-48

Giá KM còn: 1.903.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.841.000 VNĐ