Bộ truyền thông Autonics BD-CRS

Giá KM còn: 7.522.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.228.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến chuyển vị Autonics BD-A1

Giá KM còn: 7.388.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.027.000 VNĐ

Cảm biến dịch chuyển Autonics BD-100

Giá KM còn: 16.794.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 25.067.000 VNĐ

Cảm biến dịch chuyển Autonics BD-065

Giá KM còn: 16.794.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 25.067.000 VNĐ

Cảm biến dịch chuyển Autonics BD-030

Giá KM còn: 16.794.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 25.067.000 VNĐ