Cảm Biến Sợi Quang Autonics BFC-N

Đơn giá: 2.078.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BFC-P

Đơn giá: 2.078.000 VNĐ

BF4G-R

Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BF3RX

Đơn giá: 826.800 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BF3RX-P

Đơn giá: 827.000 VNĐ

Cáp sợi quang Autonics FT-420-10

Đơn giá: 400.000 VNĐ