BF5 Bộ khuếch đại sợi quang Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5R-D1-N

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5R-S1-N

Giá KM còn: 1.250.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.866.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5R-D1-P

Giá KM còn: 1.466.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.189.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5R-S1-P

Giá KM còn: 1.250.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.866.000 VNĐ

BF5G-D1-N bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BF5G-S1-N

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BF5G-D1-P

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

BF5G-S1-P bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

BF5B-D1-N Autonics Fiber

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BF5B-S1-N

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BF5B-D1-P

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BF5B-S1-P

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BFC-N

Giá KM còn: 1.392.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.078.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BFC-P

Giá KM còn: 1.392.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.078.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BF4G-R

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

BF4GP bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF4R-R

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

BF4G-E bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4R-E

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

BF4G bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4R

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

BF4RP bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BF3RX

Giá KM còn: 554.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 826.800 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FT-320-05

Giá KM còn: 342.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 511.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FTS-320-05

Giá KM còn: 446.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 667.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FT-320-05R

Giá KM còn: 923.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.378.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS1-320-05

Giá KM còn: 468.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 699.600 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS2-320-05

Giá KM còn: 468.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 699.600 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FT-320-06B

Giá KM còn: 639.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 954.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FT-310-05

Giá KM còn: 402.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 600.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS-420-10

Giá KM còn: 426.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 636.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS2-420-10

Giá KM còn: 426.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 636.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Chịu Nhiệt Độ Cao Autonics FTS2-420-10

Giá KM còn: 3.884.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.798.000 VNĐ

FTL-M26 thấu kính cáp sợi quang Autonics

Giá KM còn: 235.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 352.000 VNĐ

FDC-2 thấu kính cho cáp sợi quang Autonics

Giá KM còn: 241.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FT-420-10H

Giá KM còn: 566.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 845.000 VNĐ

cảm biến sợi quang Autonics FT-420-15H1

Giá KM còn: 1.237.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.847.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FD-420-05

Giá KM còn: 268.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 400.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FD-620-10

Giá KM còn: 268.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 400.000 VNĐ