HMI Autonics APC-1011-EN

Giá KM còn: 33.500.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 50.000.000 VNĐ

Màn hình đồ họa LCD Autonics GP-A057

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Màn hình đồ họa LCD Autonics GP-A046

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Máy tính bảng Autonics APC-1011

Giá KM còn: 33.500.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 50.000.000 VNĐ

Màn Hình Logic LCD Autonics GP-A070-T9D6

Giá KM còn: 9.492.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.168.000 VNĐ

Màn Hình Logic LCD Autonics GP-A070-T9D7

Giá KM còn: 9.492.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.168.000 VNĐ

Màn Hình Logic LCD Autonics GP-A070 Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Màn Hình Logic LCD Autonics GP-A104-T9D9

Giá KM còn: 14.987.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 22.370.000 VNĐ

Màn Hình Logic LCD Autonics GP-A104-T9D8

Giá KM còn: 14.987.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 22.370.000 VNĐ

Màn hình HMI Autonics GP-S044-S1D0

Giá KM còn: 3.551.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.300.000 VNĐ

Màn hình HMI Autonics GP-S044-S1D1

Giá KM còn: 3.551.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.300.000 VNĐ

Màn hình touch screen Autonics GP-S057-S1D0

Giá KM còn: 4.726.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.055.000 VNĐ

Màn hình đồ họa cảm ứng GP-S057-S1D1

Giá KM còn: 4.726.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.055.000 VNĐ

Màn hình HMI Autonics GP-S070-T9D6

Giá KM còn: 7.713.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.512.000 VNĐ

Màn hình HMI Autonics GP-S070-T9D7

Giá KM còn: 7.713.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.512.000 VNĐ

Cáp màn hình GP Autonics C3M5P00-D9F0-M6M0

Giá KM còn: 100.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 150.000 VNĐ

Cáp màn hình Autonics C3M5P04-D9M0-T6Y0

Giá KM còn: 99.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 148.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P02-D9F0-D9M0

Giá KM còn: 113.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P04-D9M0-W6*0

Giá KM còn: 99.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 148.000 VNĐ

Cáp Màn Hình HMI Autonics C3M5P03-D9M0-W4*0

Giá KM còn: 100.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 150.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P05-D9F0-D9M0

Giá KM còn: 128.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 191.000 VNĐ

Cáp màn hình GP Autonics C3M5P01-D9F0-D9M0

Giá KM còn: 113.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P13-D9F0-T4Y0

Giá KM còn: 100.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 150.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P03-D9M0-T4Y0

Giá KM còn: 99.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 148.000 VNĐ

Cáp màn hình Autonics C3M5P06-D9F0-D15M0

Giá KM còn: 113.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P07-D9F0-D9M0

Giá KM còn: 113.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P09-D9F0-D9F0

Giá KM còn: 113.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P08-D9M0-M8M1

Giá KM còn: 128.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 191.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P10-D9F0-M5M0

Giá KM còn: 100.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 150.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P11-D9F0-W4*0

Giá KM còn: 100.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 150.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P12-D9F0-D9M1

Giá KM còn: 128.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 191.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P15-D9M0-D9M0

Giá KM còn: 142.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 212.000 VNĐ

Cáp màn hình GP Autonics C3M5P14-D9F0-D9F0

Giá KM còn: 129.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 193.000 VNĐ