Màn hình tích hợp PLC Autonics LP-S070-T9D6-C5R

Giá KM còn: 9.786.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.607.000 VNĐ

HMI tích hợp PLC Autonics LP-S044-S1D0-C5T-A

Giá KM còn: 5.613.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.378.000 VNĐ

HMI tích hợp PLC Autonics LP-S044-S1D0-C5R-A

Giá KM còn: 5.613.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.378.000 VNĐ

HMI tích hợp PLC Autonics LP-S044-S1D1-C5T-A

Giá KM còn: 5.397.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.056.000 VNĐ

HMI tích hợp PLC Autonics LP-S044-S1D1-C5R-A

Giá KM còn: 5.613.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.378.000 VNĐ

Màn hình tích hợp PLC Autonics LP-S070-T9D7-C5R

Giá KM còn: 9.786.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.607.000 VNĐ

Màn hình logic Autonics LP-S070-T9D6-C5T

Giá KM còn: 9.786.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.607.000 VNĐ

HMI tích hợp PLC Autonics LP-S070-T9D7-C5T

Giá KM còn: 9.786.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.607.000 VNĐ