SCM-WF48 Bộ chuyển đổi truyền thông Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

SCM-US Bộ chuyển đổi USB sang Series Autonics

Giá KM còn: 1.239.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.850.000 VNĐ

SCM-38I bộ chuyển đổi RS232C sang RS485 Autonics

Giá KM còn: 1.239.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.850.000 VNĐ

RS232C-SCM-US converter serial Autonics

Giá KM còn: 994.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.484.000 VNĐ

bộ chuyển đổi USB sang RS485 - SCM-US48I Autonics

Giá KM còn: 1.239.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.850.000 VNĐ

ARD-DI08AE Thiết bị mạng

Giá KM còn: 1.676.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.502.000 VNĐ

ARD-DO08R

Giá KM còn: 1.676.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.501.600 VNĐ

ARD-DO08RE Autonics Digital Remote

Giá KM còn: 1.392.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.077.600 VNĐ

ARD-DO08S

Giá KM còn: 3.352.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.003.200 VNĐ

ARD-DO08SE Autonics Digital Remote

Giá KM còn: 2.784.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.155.200 VNĐ

ARD-DI16N

Giá KM còn: 1.676.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.501.600 VNĐ

ARD-DI16NE Autonics Digital Remote

Giá KM còn: 1.392.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.077.600 VNĐ

ARD-DO16N

Giá KM còn: 2.088.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.116.400 VNĐ

ARD-DO16NE Autonics Digital Remote

Giá KM còn: 1.676.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.501.600 VNĐ

ARD-DO16P Autonics Digital Remote

Giá KM còn: 2.230.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.328.400 VNĐ

ARD-DO16PE Autonics Digital Remote

Giá KM còn: 1.818.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.713.600 VNĐ

ARD-DX16N

Giá KM còn: 1.945.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.904.400 VNĐ

ARD-DX16NE Autonics Digital Remote

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

ARD-DX16P

Giá KM còn: 1.945.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.904.400 VNĐ

ARD-DX16PE Autonics Digital Remote

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

ARD-DI16P

Giá KM còn: 1.676.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.501.600 VNĐ

ARD-DI16PE Autonics Digital Remote

Giá KM còn: 1.392.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.077.600 VNĐ

ARD-DI08N-4S

Giá KM còn: 1.363.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.035.200 VNĐ

ARX-DI08N-4S Autonics Digital Remote

Giá KM còn: 1.164.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.738.000 VNĐ

ARD-DI08P-4S

Giá KM còn: 1.363.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.035.200 VNĐ

ARX-DI08P-4S Autonics Digital Remote

Giá KM còn: 1.164.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.738.400 VNĐ

ARD-DO08N-4S

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

ARX-DO08N-4S Autonics Digital Remote

Giá KM còn: 1.363.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.035.200 VNĐ

ARD-DO08P-4S

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

ARX-DO08P-4S Autonics Digital Remote

Giá KM còn: 1.363.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.035.200 VNĐ

ARM-DI08N-4S

Giá KM còn: 1.742.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.600.000 VNĐ

ARM-DI08P-4S

Giá KM còn: 1.363.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.035.200 VNĐ

ARM-DO08N-4S

Giá KM còn: 1.871.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.793.000 VNĐ

SCM-USU2I Data Logger nhiệt độ 2 kênh USB

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

ARM-DO08P-4S

Giá KM còn: 1.363.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.035.200 VNĐ

ARD-AO04

Giá KM còn: 4.294.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.410.000 VNĐ

ARD-AI04

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

4PMD-MSAT

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ