Bộ chuyển đổi wifi Autonics SCM-WF48

Giá KM còn: 3.544.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.290.000 VNĐ

Data Logger nhiệt độ 2 kênh USB SCM-USU2I

Giá KM còn: 2.224.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.320.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi USB sang Series Autonics SCM-US

Giá KM còn: 1.239.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.850.000 VNĐ

bộ chuyển đổi RS232C sang RS485 Autonics SCM-38I

Giá KM còn: 1.239.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.850.000 VNĐ

bộ chuyển đổi USB sang RS485 Autonics SCM-US48I

Giá KM còn: 1.239.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.850.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO16NE

Giá KM còn: 1.676.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.501.600 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO16P

Giá KM còn: 2.230.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.328.400 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO16PE

Giá KM còn: 1.818.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.713.600 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DX16N

Giá KM còn: 1.945.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.904.400 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DX16NE

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DX16P

Giá KM còn: 1.945.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.904.400 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DX16PE

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI16P

Giá KM còn: 1.676.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.502.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI16PE

Giá KM còn: 1.392.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.078.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI08N-4S

Giá KM còn: 1.363.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.035.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08RE

Giá KM còn: 1.392.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.077.600 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI08P-4S

Giá KM còn: 1.363.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.035.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08S

Giá KM còn: 3.352.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.003.200 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08N-4S

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08R

Giá KM còn: 1.676.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.501.600 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08P-4S

Giá KM còn: 1.534.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08SE

Giá KM còn: 2.784.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.155.200 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI16N

Giá KM còn: 1.676.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.502.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI16NE

Giá KM còn: 1.392.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.078.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO16N

Giá KM còn: 2.088.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.116.400 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-AO04

Giá KM còn: 4.294.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.410.000 VNĐ

Khối IO Autonics ARD-AI04

Giá KM còn: 4.294.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.410.000 VNĐ

4PMD-MSAT

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Khối I/O Autonics ARD-DI08A

Giá KM còn: 1.676.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.502.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI08AE

Giá KM còn: 1.392.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.078.000 VNĐ

Bộ mở rộng ngõ vào từ xa Autonics ARX-DI08N-4S

Giá KM còn: 1.164.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.738.000 VNĐ

Bộ mở rộng ngõ ra từ xa Autonics ARX-DI08P-4S

Giá KM còn: 1.164.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.738.000 VNĐ

Bộ mở rộng ngõ ra từ xa Autonics ARX-DO08N-4S

Giá KM còn: 1.363.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.035.000 VNĐ

Bộ mở rộng ngõ ra từ xa Autonics ARX-DO08P-4S

Giá KM còn: 1.363.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.035.000 VNĐ

remote I/O Autonics ARM-DI08N-4S

Giá KM còn: 1.742.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.600.000 VNĐ

Bộ ngõ vào từ xa Autonics ARM-DI08P-4S

Giá KM còn: 1.742.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.600.000 VNĐ

Bộ ngõ ra từ xa Autonics ARM-DO08N-4S

Giá KM còn: 1.871.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.793.000 VNĐ

Bộ mở rộng ngõ ra từ xa Autonics ARM-DO08P-4S

Giá KM còn: 1.871.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.793.000 VNĐ