Cảm biến quang Autonics BH series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Autonics BH20M-TDT

Giá KM còn: 1.058.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.580.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BH4M-PDT

Giá KM còn: 797.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.190.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BH1M-DDT

Giá KM còn: 716.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.070.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BH300-DDT

Giá KM còn: 716.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.070.000 VNĐ