EVO6800-43S0D4E20

Giá KM còn: 2.682.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.980.000 VNĐ

Biến Tần 3P 75KW Liteon EVO8000-43S075E20

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Tần 3P 55KW Liteon EVO8000-43S055E20

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Tần 3P 45KW Liteon EVO8000-43S045E20

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Tần 3P 37KW Liteon EVO8000-43S037E20

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Tần 3P 0.75KW Liteon EVO6800-23SD75E20

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Tần 3P 7.5KW Liteon EVO6800-23S7D5E20

Giá KM còn: 9.009.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 10.010.000 VNĐ

Biến Tần 3P 5.5KW Liteon EVO6800-23S5D5E20

Giá KM còn: 8.235.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 9.150.000 VNĐ

Biến Tần 3P 15KW Liteon EVO6800-23S015E20

Giá KM còn: 14.616.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 16.240.000 VNĐ

Biến Tần 3P 11KW Liteon EVO6800-23S011E20

Giá KM còn: 11.061.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 12.290.000 VNĐ

Biến Tần 3P 0.75KW Liteon EVO6800-23CD75E20

Giá KM còn: 2.862.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.180.000 VNĐ

Biến Tần 3P 3.7KW Liteon EVO6800-23C3D7E20

Giá KM còn: 4.851.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.390.000 VNĐ

Biến Tần 3P 2.2KW Liteon EVO6800-23C2D2E20

Giá KM còn: 3.933.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.370.000 VNĐ

Biến Tần 3P 1.5KW Liteon EVO6800-23C1D5E20

Giá KM còn: 3.150.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.500.000 VNĐ

Biến Tần 1P 0.75KW Liteon EVO6800-21CD75E20

Giá KM còn: 2.574.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.860.000 VNĐ

Biến Tần 1P 2.2KW Liteon EVO6800-21C2D2E20

Giá KM còn: 4.041.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.490.000 VNĐ

Biến Tần 1P 1.5KW Liteon EVO6800-21C1D5E20

Giá KM còn: 2.745.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.050.000 VNĐ

Biến Tần 3P 110KW Liteon EVO6800-43S110E20

Giá KM còn: 47.556.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 52.840.000 VNĐ

Biến Tần 3P 90KW Liteon EVO6800-43S090E20

Giá KM còn: 40.788.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 45.320.000 VNĐ

Biến Tần 3P 75KW Liteon EVO6800-43S075E20

Giá KM còn: 36.108.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 40.120.000 VNĐ

Biến Tần 3P 55KW Liteon EVO6800-43S055E20

Giá KM còn: 29.439.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 32.710.000 VNĐ

Biến Tần 3P 45KW Liteon EVO6800-43S045E20

Giá KM còn: 25.596.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 28.440.000 VNĐ

Biến Tần 3P 1.5KW Liteon EVO8000-43SD75

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 0.4kw Hitachi WJ200N-004HFC

Giá KM còn: 3.207.600VNĐ

- 27
Đơn giá: 4.394.000 VNĐ

Biến tần Hitachi WJ200N-040HSC

Giá KM còn: 3.752.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 5.140.000 VNĐ

biến tần 0.75kw Hitachi WJ200N-007HFC

Giá KM còn: 3.506.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 4.803.000 VNĐ

Biến tần 1.5kw Hitachi WJ200N-015HFC

Giá KM còn: 3.722.300VNĐ

- 27
Đơn giá: 5.099.000 VNĐ

Biến tần 2.2kw Hitachi WJ200N-022HFC

Giá KM còn: 4.088.000VNĐ

- 27
Đơn giá: 5.600.000 VNĐ

Biến tần 4kw Hitachi WJ200N-040HFC

Giá KM còn: 4.537.000VNĐ

- 27
Đơn giá: 6.215.000 VNĐ

Biến tần 5.5kw Hitachi WJ200N-055HFC

Giá KM còn: 6.863.500VNĐ

- 27
Đơn giá: 9.402.000 VNĐ

Biến tần 7.5kw Hitachi WJ200N-075HFC

Giá KM còn: 7.910.300VNĐ

- 27
Đơn giá: 10.836.000 VNĐ

Biến tần 11kw Hitachi WJ200N-110HFC

Giá KM còn: 9.937.500VNĐ

- 27
Đơn giá: 13.613.000 VNĐ

Biến tần 15kw Hitachi WJ200N-150HFC

Giá KM còn: 12.563.300VNĐ

- 27
Đơn giá: 17.210.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF

Giá KM còn: 15.039.500VNĐ

- 27
Đơn giá: 20.602.000 VNĐ

Biến tần 22kw Hitachi NJ600B-220HFF

Giá KM còn: 17.283.500VNĐ

- 27
Đơn giá: 23.676.000 VNĐ

Biến tần 30kw Hitachi NJ600B-300HFF

Giá KM còn: 20.640.000VNĐ

- 27
Đơn giá: 28.274.000 VNĐ

Biến tần 37kw Hitachi NJ600B-370HFF

Giá KM còn: 24.395.900VNĐ

- 27
Đơn giá: 33.419.000 VNĐ

Biến tần 45kw Hitachi NJ600B-450HFF

Giá KM còn: 28.334.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 38.814.000 VNĐ

Biến tần 55kw Hitachi NJ600B-550HFF

Giá KM còn: 32.355.800VNĐ

- 27
Đơn giá: 44.323.000 VNĐ

Biến tần 75kw Hitachi NJ600B-750HFF

Giá KM còn: 45.800.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 62.740.000 VNĐ