Biến tần 0.75kw LS SV0008IS7-4NO

Giá KM còn: 5.822.200VNĐ

- 14
Đơn giá: 6.770.000 VNĐ

Biến tần 7.5kw LS SV075IG5H-4

Giá KM còn: 6.269.400VNĐ

- 14
Đơn giá: 7.290.000 VNĐ

Biến tần 5.5kw LS SV055IG5H-4

Giá KM còn: 5.736.200VNĐ

- 14
Đơn giá: 6.670.000 VNĐ

Biến tần 4kw LS SV040IG5H-4

Giá KM còn: Liên hệ

- 14
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3.7kw LS SV037IG5H-4

Giá KM còn: 4.085.000VNĐ

- 14
Đơn giá: 4.750.000 VNĐ

Biến tần 2.2kw LS SV022IG5H-4

Giá KM còn: 3.431.400VNĐ

- 14
Đơn giá: 3.990.000 VNĐ

Biến tần 1.5kw LS SV015IG5H-4

Giá KM còn: 3.018.600VNĐ

- 14
Đơn giá: 3.510.000 VNĐ

Biến tần 0.75kw Ls SV008IG5H-4

Giá KM còn: 2.752.000VNĐ

- 14
Đơn giá: 3.200.000 VNĐ

Biến tần 0.4kw LS SV004IG5H-4

Giá KM còn: 2.605.800VNĐ

- 14
Đơn giá: 3.030.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0022M100-1EOFNA

Giá KM còn: 2.872.400VNĐ

- 14
Đơn giá: 3.340.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0022M100-1EOFNS

Giá KM còn: 2.674.600VNĐ

- 14
Đơn giá: 3.110.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0015M100-1EOFNA

Giá KM còn: 2.631.600VNĐ

- 14
Đơn giá: 3.060.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0008M100-1EOFNA

Giá KM còn: 2.227.400VNĐ

- 14
Đơn giá: 2.590.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0004M100-1EOFNA

Giá KM còn: 2.098.400VNĐ

- 14
Đơn giá: 2.440.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0002M100-1EOFNA

Giá KM còn: Liên hệ

- 14
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LS LSLV0001M100-1EOFNA

Giá KM còn: 1.909.200VNĐ

- 14
Đơn giá: 2.220.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0015M100-1EOFNS

Giá KM còn: Liên hệ

- 14
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LS LSLV0008M100-1EOFNS

Giá KM còn: Liên hệ

- 14
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LS LSLV0004M100-1EOFNS

Giá KM còn: Liên hệ

- 14
Đơn giá: Liên hệ

LSLV0002M100-1EOFNS

Giá KM còn: Liên hệ

- 14
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LS LSLV0001M100-1EOFNS

Giá KM còn: Liên hệ

- 14
Đơn giá: Liên hệ

Biến Tần 3P 7.5KW Liteon EVO6800-23S7D5E20

Giá KM còn: 8.432.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 10.540.000 VNĐ

Biến Tần 3P 5.5KW Liteon EVO6800-23S5D5E20

Giá KM còn: 7.704.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 9.630.000 VNĐ

Biến Tần 3P 15KW Liteon EVO6800-23S015E20

Giá KM còn: 13.680.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 17.100.000 VNĐ

Biến Tần 3P 11KW Liteon EVO6800-23S011E20

Giá KM còn: 10.352.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 12.940.000 VNĐ

Biến Tần 3P 0.75KW Liteon EVO6800-23CD75E20

Giá KM còn: 2.672.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.340.000 VNĐ

Biến Tần 3P 3.7KW Liteon EVO6800-23C3D7E20

Giá KM còn: 4.544.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 5.680.000 VNĐ

Biến Tần 3P 2.2KW Liteon EVO6800-23C2D2E20

Giá KM còn: 3.672.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 4.590.000 VNĐ

Biến Tần 3P 1.5KW Liteon EVO6800-23C1D5E20

Giá KM còn: 2.649.600VNĐ

- 20
Đơn giá: 3.312.000 VNĐ

Biến Tần 3P 1.5KW Liteon EVO8000-43SD75

Giá KM còn: 4.352.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 5.440.000 VNĐ

Biến tần 0.4kw Hitachi WJ200N-004HFC

Đơn giá: 4.394.000 VNĐ

Biến tần Hitachi WJ200N-040HSC

Đơn giá: 5.140.000 VNĐ

biến tần 0.75kw Hitachi WJ200N-007HFC

Đơn giá: 4.803.000 VNĐ

Biến tần 1.5kw Hitachi WJ200N-015HFC

Đơn giá: 5.099.000 VNĐ

Biến tần 2.2kw Hitachi WJ200N-022HFC

Đơn giá: 5.600.000 VNĐ

Biến tần 4kw Hitachi WJ200N-040HFC

Đơn giá: 6.215.000 VNĐ

Biến tần 5.5kw Hitachi WJ200N-055HFC

Đơn giá: 9.402.000 VNĐ

Biến tần 7.5kw Hitachi WJ200N-075HFC

Đơn giá: 10.836.000 VNĐ

Biến tần 11kw Hitachi WJ200N-110HFC

Đơn giá: 13.613.000 VNĐ