Biến tần 0.75kw LS SV0008IS7-4NO

Đơn giá: 6.770.000 VNĐ

Biến tần 7.5kw LS SV075IG5H-4

Đơn giá: 7.290.000 VNĐ

Biến tần 5.5kw LS SV055IG5H-4

Đơn giá: 6.670.000 VNĐ

Biến tần 4kw LS SV040IG5H-4

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3.7kw LS SV037IG5H-4

Đơn giá: 4.750.000 VNĐ

Biến tần 2.2kw LS SV022IG5H-4

Đơn giá: 3.990.000 VNĐ

Biến tần 1.5kw LS SV015IG5H-4

Đơn giá: 3.510.000 VNĐ

Biến tần 0.75kw Ls SV008IG5H-4

Đơn giá: 3.200.000 VNĐ

Biến tần 0.4kw LS SV004IG5H-4

Đơn giá: 3.030.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0022M100-1EOFNA

Đơn giá: 3.340.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0022M100-1EOFNS

Đơn giá: 3.110.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0015M100-1EOFNA

Đơn giá: 3.060.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0008M100-1EOFNA

Đơn giá: 2.590.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0004M100-1EOFNA

Đơn giá: 2.440.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0002M100-1EOFNA

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LS LSLV0001M100-1EOFNA

Đơn giá: 2.220.000 VNĐ

Biến tần LS LSLV0015M100-1EOFNS

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LS LSLV0008M100-1EOFNS

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LS LSLV0004M100-1EOFNS

Đơn giá: Liên hệ

LSLV0002M100-1EOFNS

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LS LSLV0001M100-1EOFNS

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 0.4kw Hitachi WJ200N-004HFC

Đơn giá: 4.394.000 VNĐ

Biến tần Hitachi WJ200N-040HSC

Đơn giá: 5.140.000 VNĐ

biến tần 0.75kw Hitachi WJ200N-007HFC

Đơn giá: 4.803.000 VNĐ

Biến tần 1.5kw Hitachi WJ200N-015HFC

Đơn giá: 5.099.000 VNĐ

Biến tần 2.2kw Hitachi WJ200N-022HFC

Đơn giá: 5.600.000 VNĐ

Biến tần 4kw Hitachi WJ200N-040HFC

Đơn giá: 6.215.000 VNĐ

Biến tần 5.5kw Hitachi WJ200N-055HFC

Đơn giá: 9.402.000 VNĐ

Biến tần 7.5kw Hitachi WJ200N-075HFC

Đơn giá: 10.836.000 VNĐ

Biến tần 11kw Hitachi WJ200N-110HFC

Đơn giá: 13.613.000 VNĐ

Biến tần 15kw Hitachi WJ200N-150HFC

Đơn giá: 17.210.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF

Đơn giá: 20.602.000 VNĐ

Biến tần 22kw Hitachi NJ600B-220HFF

Đơn giá: 23.676.000 VNĐ

Biến tần 30kw Hitachi NJ600B-300HFF

Đơn giá: 28.274.000 VNĐ

Biến tần 37kw Hitachi NJ600B-370HFF

Đơn giá: 33.419.000 VNĐ

Biến tần 45kw Hitachi NJ600B-450HFF

Đơn giá: 38.814.000 VNĐ

Biến tần 55kw Hitachi NJ600B-550HFF

Đơn giá: 44.323.000 VNĐ

Biến tần 75kw Hitachi NJ600B-750HFF

Đơn giá: 62.740.000 VNĐ

Biến tần 90kw Hitachi NJ600B-900HFF

Đơn giá: 78.357.000 VNĐ

Biến tần 110kw Hitachi NJ600B-1100HFF

Đơn giá: 86.348.000 VNĐ