FX8M-I4

Đơn giá: Liên hệ

FX8M-1P4

Đơn giá: Liên hệ

F8A bộ đếm 8 số Autonics

Đơn giá: 2.654.000 VNĐ

F8B bộ đếm Counter 8 số Autonic

Đơn giá: 2.077.600 VNĐ

L8A bộ đếm counter Autonics

Đơn giá: 2.883.200 VNĐ

L8B bộ đếm Counter Autonics

Đơn giá: 2.310.800 VNĐ