Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp Entes RGI-12W

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 9 cấp Entes RGI-9SW

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 9 cấp Entes RGI-9W

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Entes RGI-6SW

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Entes RGI-6W

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 4 cấp Entes RGI-4W

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp Entes RGI-12SW

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Tụ bù 3 pha 50kVAr Entes CXD-450-50

Giá KM còn: 2.753.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.059.000 VNĐ

Tụ bù 3 pha 40kVAr Entes ENT.CXD-450-40

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ xả tụ bù Lightstar KBN

Đơn giá: 1.690.000 VNĐ

Tụ bù 3 pha 20kVAr Entes ENT.CXD-450-20

Giá KM còn: 1.091.700VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.213.000 VNĐ

Tụ bù 3 pha 25kVAr Entes ENT.CXD-450-25

Giá KM còn: 1.286.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.429.000 VNĐ

Tụ bù 3 pha 30kVAr Entes ENT.CXD-450-30

Giá KM còn: 1.456.200VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.618.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù Entes RG

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Entes RG-6T

Giá KM còn: 2.229.300VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.477.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp Entes RG-8T

Giá KM còn: 2.790.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

bộ điều khiển tụ bù 12 cấp Entes RG-12T

Giá KM còn: 2.834.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.149.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù 15 cấp Entes RGA-15S

Giá KM còn: 5.964.300VNĐ

- 10
Đơn giá: 6.627.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù 20 cấp Entes RGA-20S

Giá KM còn: 6.598.800VNĐ

- 10
Đơn giá: 7.332.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù 24 cấp Entes RGA-24S

Giá KM còn: 7.148.700VNĐ

- 10
Đơn giá: 7.943.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù Entes RG3

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù Entes RGP

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 15 cấp Entes RGSR-15S

Giá KM còn: 6.992.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 7.769.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù 20 cấp Entes RGSR-20S

Giá KM còn: 8.008.200VNĐ

- 10
Đơn giá: 8.898.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù 24 cấp Entes RGSR-24S

Giá KM còn: 8.663.400VNĐ

- 10
Đơn giá: 9.626.000 VNĐ

contactor tụ bù 3P 20kVAr Entes ENT-KT-20-C11

Giá KM còn: 483.300VNĐ

- 10
Đơn giá: 537.000 VNĐ

contactor tụ bù 3P 25kVAr Entes ENT-KT-25-C11

Giá KM còn: 566.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 629.000 VNĐ

contactor tụ bù 3P 30kVAr Entes ENT-KT-33-C12

Giá KM còn: 854.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 949.000 VNĐ

contactor tụ bù 3P 40kVAr Entes ENT-KT-40-C12

Giá KM còn: 1.097.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.219.000 VNĐ

contactor tụ bù 3P 60kVAr Entes ENT-KT-60-C12

Giá KM còn: 1.567.800VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.742.000 VNĐ