PMC-2HSP-USB

Giá KM còn: 4.573.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.826.400 VNĐ

PMC-2HSP-485

Giá KM còn: 4.332.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.466.000 VNĐ

PMC-1HS-232

Giá KM còn: 4.928.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.356.400 VNĐ

PMC-1HS-USB

Giá KM còn: 5.212.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.780.000 VNĐ

PMC-2HS-232

Giá KM còn: 5.752.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.586.000 VNĐ

PMC-2HS-USB

Giá KM còn: 6.661.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.943.000 VNĐ

PMC-2TU-232

Giá KM còn: 2.059.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.074.000 VNĐ

PMC-2HSN-USB

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PMC-2B-ISA Bộ điều khiển vị trí Autonics

Giá KM còn: 10.951.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.345.000 VNĐ

PMC-4B-PCI Bộ điều khiển vị trí Autonnics

Giá KM còn: 16.434.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.528.400 VNĐ