BF5 Bộ khuếch đại sợi quang Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

BF5R-D1-N Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

BF5R-S1-N Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 1.250.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.866.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5R-D1-P

Giá KM còn: 1.466.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.189.000 VNĐ

BF5R-S1-P Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 1.250.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.866.000 VNĐ

BF5G-D1-N bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

BF5G-S1-N bộ khuếch đại cảm biến sợi quang

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

BF5G-D1-P bộ khuếch đại cảm biến sợi quang

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

BF5G-S1-P bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

BF5B-D1-N Autonics Fiber

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

BF5B-S1-N bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

BF5B-D1-P Autonics Fiber

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

BF5B-S1-P Autonics Fiber

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

BF4G-R

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

BF3RX bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics

Giá KM còn: 554.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 827.000 VNĐ

BF3RX-P bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics

Giá KM còn: 554.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 826.800 VNĐ

FT-320-05 Autonics Fiber

Giá KM còn: 342.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 511.000 VNĐ

Cáp sợi quang Autonics FT-420-10

Giá KM còn: 268.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 400.000 VNĐ

BF4GP bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

FTC-220-05 Autonics Fiber

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

FTC-320-10 Autonics Fiber

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

BF4R-R bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

FTP-320-10 Autonics Fiber

Giá KM còn: 198.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 296.800 VNĐ

FT-420-13 cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

BF4G-E bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

FTCS-220-05 Autonics Fiber

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

BF4R-E bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

FTS-320-05 Cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 446.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 667.000 VNĐ

FTS1-320-05 Autonics Fiber

Giá KM còn: 468.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 699.600 VNĐ

FTS2-320-05 Autonics Fiber

Giá KM còn: 468.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 699.600 VNĐ

BF4G bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

FTS-420-10 Autonics Fiber

Giá KM còn: 426.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 636.000 VNĐ

FTS2-420-10 Autonics Fiber

Giá KM còn: 426.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 636.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4R

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

FT-420-10H Cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 539.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 805.600 VNĐ

FT-420-15H1 cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 1.178.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

BF4 bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

GT-420-13H2 cảm biến sợi quang chịu nhiệt độ cao

Giá KM còn: 2.769.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.134.000 VNĐ

FTL-M26 thấu kính cáp sợi quang Autonics

Giá KM còn: 235.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 352.000 VNĐ

BF4RP bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ