GT-420-13H2 cảm biến sợi quang chịu nhiệt độ cao

Giá KM còn: 3.884.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.798.000 VNĐ

GD-420-20H2 cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 2.117.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.160.000 VNĐ

GD-620-20H2 cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 2.237.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.339.000 VNĐ