GT-420-13H2 cảm biến sợi quang chịu nhiệt độ cao

Giá KM còn: 2.769.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.134.000 VNĐ

GD-420-20H2 cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 2.017.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.010.400 VNĐ

GD-620-20H2 cảm biến sợi quang Autonics

Giá KM còn: 2.130.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.180.000 VNĐ