Động cơ bước 2 pha vòng kín Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển motor bước Autonics MD5-HD14

Giá KM còn: 4.517.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.742.000 VNĐ

động cơ bước Autonics A10K-S545-G5

Giá KM còn: 3.508.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.236.000 VNĐ

A16K-G268 Động cơ bước 2 pha kiểu trục

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Động cơ bước 5 pha Autonics A16K-M569

Giá KM còn: 2.400.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.583.000 VNĐ

A2K-M243 Động cơ bước 2 pha kiểu trục

Giá KM còn: 454.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 678.000 VNĐ

A3K-M244W Động cơ bước 2 pha kiểu trục

Giá KM còn: 582.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 869.200 VNĐ

Động cơ bước Autonics A3K-S545W

Giá KM còn: 1.789.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.671.000 VNĐ

A6K-G264 động cơ bước Autonics

Giá KM còn: 857.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.280.000 VNĐ

A4K-M245 Động cơ bước 2 pha Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

A6K-G264W Động cơ bước 2 pha kiểu trục

Giá KM còn: 838.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.250.800 VNĐ

A9K-G265W Động cơ bước 2 pha kiểu trục

Giá KM còn: 1.036.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.547.600 VNĐ

02K-S523 motor bước 5 pha Autonics

Giá KM còn: 2.258.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.370.800 VNĐ

02K-S523W motor bước 5 pha Autonics

Giá KM còn: 2.357.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.519.200 VNĐ

04K-S525 Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 2.443.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.646.400 VNĐ

04K-S525W Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 2.528.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.773.600 VNĐ

A1K-S543 Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 1.619.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.416.800 VNĐ

A1K-S543W Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 1.676.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.501.600 VNĐ

A1K-S543-S Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 1.874.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.798.400 VNĐ

A1K-S543W-S Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 1.945.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.904.400 VNĐ

A1K-M543 Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 1.619.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.416.800 VNĐ

A1K-M543W Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 1.676.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.501.600 VNĐ

A2K-S544 Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 1.732.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.586.400 VNĐ

A2K-S544W Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 1.789.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.671.200 VNĐ

A2K-S544-S Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 2.002.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.989.200 VNĐ

A2K-S544W-S Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 2.059.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.074.000 VNĐ

A2K-M544 Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 1.732.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.586.400 VNĐ

A2K-M544W Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 1.789.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.671.200 VNĐ

A3K-S545 Động cơ bước Autonics

Giá KM còn: 1.732.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.586.400 VNĐ

A3K-S545-S động cơ bước Autonics

Giá KM còn: 2.002.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.989.200 VNĐ

A3K-S545W-S Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 2.059.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.074.000 VNĐ

A3K-M545 Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 1.732.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.586.400 VNĐ

A3K-M545W Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 1.789.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.671.200 VNĐ

A4K-S564 motor bước 5 pha Autonics

Giá KM còn: 1.732.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.586.400 VNĐ

A4K-S564W motor bước 5 pha Autonics

Giá KM còn: 1.761.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.628.800 VNĐ

A4K-S564-S Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 2.002.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.989.200 VNĐ

A4K-S564W-S Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 2.031.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.031.600 VNĐ

A4K-M564 Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 1.732.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.586.400 VNĐ

A4K-M564W Autonics Stepping Motors

Giá KM còn: 1.761.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.628.800 VNĐ

A4K-M564-S motor bước 5 pha Autonics

Giá KM còn: 2.002.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.989.200 VNĐ