AiC-60SA-B-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

AiC-60MA-B-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

AiC-60LA-B-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo Autonics AiC-42LA-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển motor bước Autonics MD5-HD14

Giá KM còn: 4.517.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.742.000 VNĐ

động cơ bước Autonics A10K-S545-G5

Giá KM còn: 3.508.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.236.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha Autonics A16K-G268

Giá KM còn: 1.420.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Động cơ bước 5 pha Autonics A16K-M569

Giá KM còn: 2.400.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.583.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha Autonics A2K-M243

Giá KM còn: 454.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 678.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha Autonics A3K-M244W

Giá KM còn: 582.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 869.200 VNĐ

động cơ bước Autonics A6K-G264

Giá KM còn: 838.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.251.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha Autonics A4K-M245

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha A6K-G264W

Giá KM còn: 838.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.251.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha A9K-G265W

Giá KM còn: 1.037.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.548.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha A3K-M244

Giá KM còn: 582.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 869.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics 02K-S523

Giá KM còn: 2.258.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.371.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics 02K-S523W

Giá KM còn: 2.357.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.519.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics 04K-S525

Giá KM còn: 2.443.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.646.400 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics 04K-S525W

Giá KM còn: 2.528.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.773.600 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A1K-S543

Giá KM còn: 1.619.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.416.800 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A1K-S543W

Giá KM còn: 1.676.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.501.600 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A1K-S543-S

Giá KM còn: 1.874.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.798.400 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A1K-S543W-S

Giá KM còn: 1.945.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.904.400 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A1K-M543

Giá KM còn: 1.619.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.416.800 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A1K-M543W

Giá KM còn: 1.676.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.502.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A2K-S544

Giá KM còn: 1.732.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.586.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A2K-S544W

Giá KM còn: 1.789.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.671.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A2K-S544-S

Giá KM còn: 2.002.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.989.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A2K-S544W-S

Giá KM còn: 2.059.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.074.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A2K-M544

Giá KM còn: 1.732.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.586.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A2K-M544W

Giá KM còn: 1.789.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.671.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics A3K-S545

Giá KM còn: 1.732.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.586.400 VNĐ

Động cơ bước Autonics A3K-S545W

Giá KM còn: 1.789.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.671.000 VNĐ

động cơ bước Autonics A3K-S545-S

Giá KM còn: 2.002.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.989.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics A3K-S545W-S

Giá KM còn: 2.059.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.074.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A3K-M545

Giá KM còn: 1.732.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.586.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A3K-M545W

Giá KM còn: 1.789.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.671.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A4K-S564

Giá KM còn: 1.732.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.586.400 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A4K-S564W

Giá KM còn: 1.761.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.628.800 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A4K-S564-S

Giá KM còn: 2.002.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.989.200 VNĐ