công tơ điện 1 pha Entes ES-32L

Giá KM còn: 1.026.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.140.000 VNĐ

EPM đồng hồ đa năng 3 pha Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EPM-04-96

Giá KM còn: 1.485.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.650.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-DIN

Giá KM còn: 1.737.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.930.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-DIN

Giá KM còn: 2.205.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.450.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04CS-96

Giá KM còn: 2.250.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.500.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-96

Giá KM còn: 1.998.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.220.000 VNĐ

Đồng hồ Amper Entes EPM-34-96

Giá KM còn: 3.186.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.540.000 VNĐ