ES Công tơ 1 pha Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

công tơ điện 1 pha Entes ES-32L

Giá KM còn: 815.400VNĐ

- 10
Đơn giá: 906.000 VNĐ

Công tơ điện 1 pha Entes ES-32LS

Giá KM còn: 1.161.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.290.000 VNĐ

EPR Công tơ điện 3 pha Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EPR-04-96 công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.025.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

công tơ 3 pha Entes EPR-04S-96

Giá KM còn: 2.538.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.820.000 VNĐ

EPR-04-DIN công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.187.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.430.000 VNĐ

EPR-04S-DIN công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.718.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.020.000 VNĐ

Bộ đếm xung nhiều kênh Entes EPC-12

Giá KM còn: 5.373.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.970.000 VNĐ

PMS ENTES

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Công tơ 3 pha Lightstar KDJ

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2110

Giá KM còn: 2.612.200VNĐ

- 55.8
Đơn giá: 5.910.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2120

Giá KM còn: 3.195.700VNĐ

- 55.8
Đơn giá: 7.230.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2130

Giá KM còn: 3.673.000VNĐ

- 55.8
Đơn giá: 8.310.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2210

Giá KM còn: 3.239.900VNĐ

- 55.8
Đơn giá: 7.330.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2230

Giá KM còn: 4.605.600VNĐ

- 55.8
Đơn giá: 10.420.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM2220

Giá KM còn: 4.004.500VNĐ

- 55.8
Đơn giá: 9.060.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5310

Giá KM còn: 5.684.100VNĐ

- 55.8
Đơn giá: 12.860.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5320

Giá KM còn: 7.478.600VNĐ

- 55.8
Đơn giá: 16.920.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5330

Giá KM còn: 6.731.700VNĐ

- 55.8
Đơn giá: 15.230.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5340

Giá KM còn: 8.230.000VNĐ

- 55.8
Đơn giá: 18.620.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5350

Giá KM còn: 5.458.700VNĐ

- 55.8
Đơn giá: 12.350.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5560

Giá KM còn: 12.990.400VNĐ

- 55.8
Đơn giá: 29.390.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5563RD

Giá KM còn: 14.002.600VNĐ

- 55.8
Đơn giá: 31.680.000 VNĐ

Modul I/O Schneider METSEPM89M2600

Đơn giá: 13.990.000 VNĐ