MD5-HD14-2X Driver motor bước 5 pha

Đơn giá: 9.900.400 VNĐ

KR-55MC

Đơn giá: Liên hệ

KR-5MC

Đơn giá: Liên hệ

KR-505G

Đơn giá: Liên hệ

AIS-56LA bộ động cơ bước Autonics

Đơn giá: 12.275.000 VNĐ

AIS-42SA bộ động cơ bước Autonics

Đơn giá: 11.363.000 VNĐ

AIS-42MA Bộ động cơ bước Autonics

Đơn giá: 11.596.000 VNĐ

AIS-42LA động cơ bước Autonics

Đơn giá: 11.830.000 VNĐ