Driver motor bước 5 pha MD5-HD14-2X

Đơn giá: 9.900.400 VNĐ

MD5-MF14 được thay bằng MD5-HF14

Đơn giá: 8.989.000 VNĐ

bộ động cơ bước Autonics AIS-56LA

Đơn giá: 12.275.000 VNĐ

bộ động cơ bước Autonics AIS-42SA

Đơn giá: 11.363.000 VNĐ

Bộ động cơ bước Autonics AIS-42MA

Đơn giá: 11.596.000 VNĐ

động cơ bước Autonics AIS-42LA

Đơn giá: 11.830.000 VNĐ