bộ điều khiển motor bước Autonics MD5-HD14

Giá KM còn: 4.517.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.742.000 VNĐ

Bộ điều khiển bước 5 pha Autonics MD5-HF28

Giá KM còn: 8.110.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.105.000 VNĐ

Driver motor bước 5 pha MD5-HD14-2X

Giá KM còn: 6.633.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.900.400 VNĐ

MD5-HD14-3X Driver điều khiển motor bước 5 phaMD5-HD14-3X Driver điều

Giá KM còn: 8.749.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.059.200 VNĐ

driver động cơ bước Autonics MD5-ND14

Giá KM còn: 3.579.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.342.000 VNĐ

driver động cơ bước Autonics MD5-HF14-AO

Giá KM còn: 6.022.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.989.000 VNĐ

MD5-HF14-A Bộ điều khiển motor bước 5 pha

Giá KM còn: 6.022.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.989.000 VNĐ

Bộ điều khiển motor bước 5 pha Autonics MD5-HF14-AO-A

Giá KM còn: 6.022.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.988.800 VNĐ

MD5-MF14 được thay bằng MD5-HF14

Giá KM còn: 6.022.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.989.000 VNĐ

Bộ điều khiển bước 5 pha Autonics MD5-HF28-A

Giá KM còn: 8.110.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.105.000 VNĐ

KR-55MC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

KR-5MC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

KR-505G

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

AiS-D-42LA driver động cơ bước Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

AIS-60LA DRIVER ĐỘNG CƠ BƯỚC AUTONICS

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

AIS-60MA DRIVER ĐỘNG CƠ BƯỚC AUTONICS

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

AIS-60SA DRIVER ĐỘNG CƠ BƯỚC AUTONICS

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

AIS-56SA driver động cơ bước Autonics

Giá KM còn: 7.926.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.830.000 VNĐ

AIS-56MA driver động cơ bước Autonics

Giá KM còn: 8.082.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.063.000 VNĐ

bộ động cơ bước Autonics AIS-56LA

Giá KM còn: 8.224.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.275.000 VNĐ

bộ động cơ bước Autonics AIS-42SA

Giá KM còn: 7.613.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.363.000 VNĐ

Bộ động cơ bước Autonics AIS-42MA

Giá KM còn: 7.769.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.596.000 VNĐ

Driver động cơ bước 2 pha Autonics MD2U-ID20

Giá KM còn: 2.122.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.168.000 VNĐ

động cơ bước Autonics AIS-42LA

Giá KM còn: 7.926.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.830.000 VNĐ

Driver động cơ bước 2 Pha Autonics MD2U-MD20

Giá KM còn: 2.122.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.168.000 VNĐ