Đồng hồ phân tích điện năng Entes EMK-01

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp Entes RGI-12W

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 9 cấp Entes RGI-9SW

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 9 cấp Entes RGI-9W

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Entes RGI-6SW

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Entes RGI-6W

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 4 cấp Entes RGI-4W

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp Entes RGI-12SW

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Tụ bù 3 pha 50kVAr Entes CXD-450-50

Giá KM còn: 2.753.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.059.000 VNĐ

Tụ bù 3 pha 40kVAr Entes ENT.CXD-450-40

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Tụ bù 3 pha 20kVAr Entes ENT.CXD-450-20

Giá KM còn: 1.091.700VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.213.000 VNĐ

Tụ bù 3 pha 25kVAr Entes ENT.CXD-450-25

Giá KM còn: 1.286.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.429.000 VNĐ

Tụ bù 3 pha 30kVAr Entes ENT.CXD-450-30

Giá KM còn: 1.456.200VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.618.000 VNĐ

Biến dòng Entes ENT.A

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 58 600

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 58 500

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 58 400

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 300

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 200

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 150

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở ENTES CYS

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Entes ENT.A30MN

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Entes ES

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Entes ES-32L

Giá KM còn: 1.179.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.310.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Entes ES-32LS

Giá KM còn: 1.161.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.290.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 1 PHA ENTES ES-80L

Giá KM còn: 1.764.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.960.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đa năng 3 pha Entes EPR-04-96

Giá KM còn: 2.322.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.580.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR-04S-96

Giá KM còn: 2.538.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.820.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR-04-DIN

Giá KM còn: 2.187.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.430.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Entes EPR-04S-DIN

Giá KM còn: 2.718.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.020.000 VNĐ

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU dòng và áp Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

thiết bị phân tích chất lượng lưới điện MPR-1 series

Giá KM còn: 2.826.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.140.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-2

Giá KM còn: 2.970.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.300.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-3

Giá KM còn: 2.286.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.540.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-4

Giá KM còn: 2.862.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.180.000 VNĐ

Thiết bị phân tích lưới điện Entes MPR-5

Giá KM còn: 2.934.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

Thiết bị phân tích lưới điện Entes MPR-6

Giá KM còn: 6.066.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 6.740.000 VNĐ

Đồng hồ phân tích điện năng Entes MPR-63

Giá KM còn: 8.235.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 9.150.000 VNĐ

Bộ phân tích điện lưới 3 pha Entes EPM-07S

Giá KM còn: 1.719.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.910.000 VNĐ