ES Công tơ 1 pha Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

công tơ điện 1 pha Entes ES-32L

Giá KM còn: 1.026.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.140.000 VNĐ

Công tơ điện 1 pha Entes ES-32LS

Giá KM còn: 1.485.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.650.000 VNĐ

EPR Công tơ điện 3 pha Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EPR-04-96 công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.025.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

công tơ 3 pha Entes EPR-04S-96

Giá KM còn: 2.538.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.820.000 VNĐ

EPR-04-DIN công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.187.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.430.000 VNĐ

EPR-04S-DIN công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.718.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.020.000 VNĐ

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU dòng và áp Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

thiết bị phân tích chất lượng lưới điện MPR-1 series

Giá KM còn: 2.826.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.140.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-2

Giá KM còn: 2.970.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.300.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-3

Giá KM còn: 2.286.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.540.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-4

Giá KM còn: 2.862.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.180.000 VNĐ

Thiết bị phân tích lưới điện Entes MPR-5

Giá KM còn: 2.934.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

Thiết bị phân tích lưới điện Entes MPR-6

Giá KM còn: 6.066.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 6.740.000 VNĐ

EPM-07 bộ phân tích điện lưới 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.367.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.630.000 VNĐ

Đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-26S-21

Giá KM còn: 4.869.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.410.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-32-72

Giá KM còn: 2.286.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.540.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-34S-11

Giá KM còn: 3.825.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.250.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-45-96

Giá KM còn: 2.862.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.180.000 VNĐ

MPR-45S-96 đồng hồ giám sát điện năng 3 pha Entes

Giá KM còn: 4.023.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.470.000 VNĐ

MPR-46S-L Entes

Giá KM còn: 3.983.400VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.426.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng 3 pha Entes MPR-47S-96

Giá KM còn: 5.715.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 6.350.000 VNĐ

MPR-47S-L

Giá KM còn: 5.229.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.810.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-53-96

Giá KM còn: 2.934.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-53S-96

Giá KM còn: 3.672.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.080.000 VNĐ

EPM đồng hồ đa năng 3 pha Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EPM-04-96

Giá KM còn: 1.485.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.650.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-DIN

Giá KM còn: 1.737.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.930.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-DIN

Giá KM còn: 2.205.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.450.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04CS-96

Giá KM còn: 2.250.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.500.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-96

Giá KM còn: 1.998.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.220.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế 3 pha Entes EVM-35-96

Giá KM còn: 2.646.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.940.000 VNĐ

Đồng hồ Amper Entes EPM-34-96

Giá KM còn: 3.186.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.540.000 VNĐ

DCA amper kế 1 chiều Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EVM vôn kế đa năng Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

ECR Đồng hồ đo hệ số công suất Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

MK relay bảo vệ động cơ điện Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EFC Đồng hồ đo tần số Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

ECR-3-72 đồng hồ cosφ Entes

Giá KM còn: 871.200VNĐ

- 10
Đơn giá: 968.000 VNĐ