ES Công tơ 1 pha Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

công tơ điện 1 pha Entes ES-32L

Giá KM còn: 815.400VNĐ

- 10
Đơn giá: 906.000 VNĐ

Công tơ điện 1 pha Entes ES-32LS

Giá KM còn: 1.161.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.290.000 VNĐ

EPR Công tơ điện 3 pha Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EPR-04-96 công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.025.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

công tơ 3 pha Entes EPR-04S-96

Giá KM còn: 2.538.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.820.000 VNĐ

EPR-04-DIN công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.187.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.430.000 VNĐ

EPR-04S-DIN công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.718.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.020.000 VNĐ

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU dòng và áp Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

thiết bị phân tích chất lượng lưới điện MPR-1 series

Giá KM còn: 2.826.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.140.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-2

Giá KM còn: 2.970.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.300.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-3

Giá KM còn: 2.286.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.540.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-4

Giá KM còn: 2.862.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.180.000 VNĐ

Thiết bị phân tích lưới điện Entes MPR-5

Giá KM còn: 2.934.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

Thiết bị phân tích lưới điện Entes MPR-6

Giá KM còn: 6.066.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 6.740.000 VNĐ

EPM-07 bộ phân tích điện lưới 3 pha Entes

Giá KM còn: 1.719.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.910.000 VNĐ

Đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-26S-21

Giá KM còn: 4.869.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.410.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-32-72

Giá KM còn: 1.935.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.150.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-34S-11

Giá KM còn: 2.619.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.910.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-45-96

Giá KM còn: 2.619.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.910.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng 3 pha Entes MPR-45S-96

Giá KM còn: 3.393.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.770.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-45S-L

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-46

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-46S

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

MPR-46S-L Entes

Giá KM còn: 3.393.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.770.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-46S-PM

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-45S-L

Giá KM còn: 3.006.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.340.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng 3 pha Entes MPR-47S-96

Giá KM còn: 4.248.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.720.000 VNĐ

Đồng hồ phân tích điện năng 3 pha MPR-47S-L

Giá KM còn: 4.248.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.720.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-47S-0.5

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-53-96

Giá KM còn: 2.934.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-47S-PM

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-53S-96

Giá KM còn: 2.619.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.910.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-47S-D

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-47S-D-0.5

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EPM đồng hồ đa năng 3 pha Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EPM-04-96 đồng hồ đo điện đa năng Entes

Giá KM còn: 1.242.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.380.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-DIN

Giá KM còn: 1.737.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.930.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-DIN

Giá KM còn: 2.205.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.450.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04CS-96

Giá KM còn: 1.719.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.910.000 VNĐ