ES Công tơ 1 pha Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

BỘ ĐỊNH THỜI ENTES

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EPR Công tơ điện 3 pha Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EPM-07 bộ phân tích điện lưới 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.367.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.630.000 VNĐ

công tơ 3 pha Entes EPR-04S-96

Giá KM còn: 2.538.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.820.000 VNĐ

EPR-04-DIN công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.187.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.430.000 VNĐ

DCV vôn kế 1 chiều Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EPR-04S-DIN công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.718.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.020.000 VNĐ

DCA amper kế 1 chiều Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU dòng và áp Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

MPR1 series thiết bị phân tích chất lượng lưới điện

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EVM vôn kế đa năng Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

ECR Đồng hồ đo hệ số công suất Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

MPR2 Đồng hồ đo điện năng Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

MPR3 Đồng hồ đo điện năng Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EFC Đồng hồ đo tần số Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-45-96

Giá KM còn: 2.862.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.180.000 VNĐ

MPR4 Đồng hồ đo điện năng Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

MPR5 Thiết bị phân tích lưới điện Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

MPR6 Thiết bị phân tích lưới điện Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

MPR-46S-L Entes

Giá KM còn: 3.983.400VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.426.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng 3 pha Entes MPR-47S-96

Giá KM còn: 5.715.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 6.350.000 VNĐ

MPR-47S-L

Giá KM còn: 5.229.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.810.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-53-96

Giá KM còn: 2.934.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-53S-96

Giá KM còn: 3.672.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.080.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-32-72

Giá KM còn: 2.286.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.540.000 VNĐ

MPR-34S-11 đồng hồ giám sát điện năng Entes

Giá KM còn: 3.825.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.250.000 VNĐ

MPR-45S-96 đồng hồ giám sát điện năng 3 pha Entes

Giá KM còn: 4.023.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.470.000 VNĐ

ECR-3-72 đồng hồ cosφ Entes

Giá KM còn: 871.200VNĐ

- 10
Đơn giá: 968.000 VNĐ

đồng hồ Cosφ Entes ECR-3-96

Giá KM còn: 895.500VNĐ

- 10
Đơn giá: 995.000 VNĐ

công tơ điện 1 pha Entes ES-32L

Giá KM còn: 1.026.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.140.000 VNĐ

EPR-03-96 công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EPR-04-96 công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.025.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

EPM Amper kế đa năng Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EPM đồng hồ đa năng 3 pha Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EPM-04-96

Giá KM còn: 1.485.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.650.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-DIN

Giá KM còn: 1.737.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.930.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-DIN

Giá KM còn: 2.205.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.450.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04CS-96

Giá KM còn: 2.250.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.500.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-96

Giá KM còn: 1.998.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.220.000 VNĐ