Relay bảo vệ Entes MKS-03

Giá KM còn: 358.200VNĐ

- 10
Đơn giá: 398.000 VNĐ

Relay bảo vệ Entes MKS-01

Giá KM còn: 294.300VNĐ

- 10
Đơn giá: 327.000 VNĐ

Relay bảo vệ Entes MKC-06P

Giá KM còn: 712.800VNĐ

- 10
Đơn giá: 792.000 VNĐ

Relay bảo vệ Entes MKC-06

Giá KM còn: 617.400VNĐ

- 10
Đơn giá: 686.000 VNĐ

Relay bảo vệ Entes MKC-05

Giá KM còn: 499.500VNĐ

- 10
Đơn giá: 555.000 VNĐ

Relay bảo vệ Entes MKC-04

Giá KM còn: 499.500VNĐ

- 10
Đơn giá: 555.000 VNĐ

MKC-03P

Giá KM còn: 491.400VNĐ

- 10
Đơn giá: 546.000 VNĐ

Relay bảo vệ Entes MKC-01

Giá KM còn: 323.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 359.000 VNĐ

Timer ON/OFF delay Entes MCB-7

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 10
Đơn giá: 363.000 VNĐ

Time Relay Entes MCB-60

Giá KM còn: 269.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 299.000 VNĐ

Công tắc thời gian (new) Weekly Timer Entes MCB-50t

Giá KM còn: 850.500VNĐ

- 10
Đơn giá: 945.000 VNĐ

Công tắc thời gian Weekly Timer Entes MCB-50

Giá KM còn: 918.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.020.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp 1 pha, Entes GKRC-M2

Giá KM còn: 555.300VNĐ

- 10
Đơn giá: 617.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-03F

Giá KM còn: 793.800VNĐ

- 10
Đơn giá: 882.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-03

Giá KM còn: 771.300VNĐ

- 10
Đơn giá: 857.000 VNĐ

Relay bảo vệ điện áp Entes GKRC-02FA

Giá KM còn: 661.500VNĐ

- 10
Đơn giá: 735.000 VNĐ

Relay bảo vệ 3 pha Entes GKRC-02

Giá KM còn: 528.300VNĐ

- 10
Đơn giá: 587.000 VNĐ

Relay bảo vệ Entes GKRC-01

Giá KM còn: 528.300VNĐ

- 10
Đơn giá: 587.000 VNĐ

Bộ lập trình Công tắc thời gian Entes DTR-PROG

Giá KM còn: 215.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 239.000 VNĐ

Bộ lập trình cho Công tắc thời gian Entes DTR-IR-PROG

Giá KM còn: 215.100VNĐ

- 10
Đơn giá: 239.000 VNĐ

Công tắc thời gian Entes DTR-20TS

Giá KM còn: 1.287.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.430.000 VNĐ

Công tắc thời gian Entes DTR-20S

Giá KM còn: 1.287.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.430.000 VNĐ

Công tắc thời gian (new) Entes DTR-20M

Giá KM còn: 1.152.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.280.000 VNĐ

Công tắc thời gian - Astronomic Timer Entes DTR-20

Giá KM còn: 999.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.110.000 VNĐ

Công tắc thời gian - Astronomic Timer (new) Entes DTR-10t

Giá KM còn: 796.500VNĐ

- 10
Đơn giá: 885.000 VNĐ

Công tắc thời gian - Astronomic Timer Entes DTR-10

Giá KM còn: 867.600VNĐ

- 10
Đơn giá: 964.000 VNĐ

Relay sụt áp 1 pha Entes DGRC-01

Giá KM còn: 528.300VNĐ

- 10
Đơn giá: 587.000 VNĐ

Voltmeter DC DCV-10

Giá KM còn: 1.008.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.120.000 VNĐ

Ammeter DC Entes DCA-10

Giá KM còn: 954.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Relay bảo vệ quá dòng Entes AKC-01A

Giá KM còn: 621.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 690.000 VNĐ

ES Công tơ 1 pha Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

công tơ điện 1 pha Entes ES-32L

Giá KM còn: 815.400VNĐ

- 10
Đơn giá: 906.000 VNĐ

Công tơ điện 1 pha Entes ES-32LS

Giá KM còn: 1.161.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.290.000 VNĐ

EPR Công tơ điện 3 pha Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

EPR-04-96 công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.025.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

công tơ 3 pha Entes EPR-04S-96

Giá KM còn: 2.538.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.820.000 VNĐ

EPR-04-DIN công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.187.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.430.000 VNĐ

EPR-04S-DIN công tơ 3 pha Entes

Giá KM còn: 2.718.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.020.000 VNĐ

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU dòng và áp Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

thiết bị phân tích chất lượng lưới điện MPR-1 series

Giá KM còn: 2.826.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.140.000 VNĐ