Công tơ 1 pha Entes ES

Đơn giá: Liên hệ

công tơ điện 1 pha Entes ES-32L

Đơn giá: 906.000 VNĐ

Công tơ điện 1 pha Entes ES-32LS

Đơn giá: 1.290.000 VNĐ

CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA ENTES ES-80L

Đơn giá: 1.960.000 VNĐ

Công tơ 3 pha Entes EPR-04-96

Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

công tơ 3 pha Entes EPR-04S-96

Đơn giá: 2.820.000 VNĐ

Công tơ 3 pha Entes EPR-04-DIN

Đơn giá: 2.430.000 VNĐ

Công tơ 3 pha Entes EPR-04S-DIN

Đơn giá: 3.020.000 VNĐ