Công tơ 1 pha Entes ES

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

công tơ điện 1 pha Entes ES-32L

Giá KM còn: 815.400VNĐ

- 10
Đơn giá: 906.000 VNĐ

Công tơ điện 1 pha Entes ES-32LS

Giá KM còn: 1.161.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.290.000 VNĐ

CÔNG TƠ ĐIỆN 1 PHA ENTES ES-80L

Giá KM còn: 1.764.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.960.000 VNĐ

Công tơ điện 3 pha Entes EPR

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Công tơ 3 pha Entes EPR-04-96

Giá KM còn: 2.025.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

công tơ 3 pha Entes EPR-04S-96

Giá KM còn: 2.538.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.820.000 VNĐ

Công tơ 3 pha Entes EPR-04-DIN

Giá KM còn: 2.187.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.430.000 VNĐ

Công tơ 3 pha Entes EPR-04S-DIN

Giá KM còn: 2.718.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.020.000 VNĐ

Bộ đếm xung nhiều kênh Entes EPC-12

Giá KM còn: 5.373.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.970.000 VNĐ