Đồng hồ đa năng Entes EMM-04

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 pha Entes EVM-3S-72

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ Amper Entes EPM-34-96

Đơn giá: 3.660.000 VNĐ

Amper kế 1 chiều Entes DCA

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế đa năng Entes EVM

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ cosφ Entes ECR-3-72

Đơn giá: 968.000 VNĐ

đồng hồ Cosφ Entes ECR-3-96

Đơn giá: 995.000 VNĐ

Amper kế đa năng Entes EPM

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 1 chiều Entes DCV

Đơn giá: Liên hệ

Voltmeter DC DCV-10

Đơn giá: 1.120.000 VNĐ

Ammeter DC Entes DCA-10

Đơn giá: 1.060.000 VNĐ