BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU dòng và áp Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đa năng 3 pha Entes EPM

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-96

Giá KM còn: 1.242.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.380.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-DIN

Giá KM còn: 1.737.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.930.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-DIN

Giá KM còn: 2.205.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.450.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04CS-96

Giá KM còn: 1.719.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.910.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-96

Giá KM còn: 1.503.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.670.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế 3 pha Entes EVM-35-96

Giá KM còn: 2.646.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.940.000 VNĐ

Đồng hồ Amper Entes EPM-34-96

Giá KM còn: 3.186.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.540.000 VNĐ

Amper kế 1 chiều Entes DCA

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế đa năng Entes EVM

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo hệ số công suất Entes ECR

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo tần số Entes EFC

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ cosφ Entes ECR-3-72

Giá KM còn: 871.200VNĐ

- 10
Đơn giá: 968.000 VNĐ

đồng hồ Cosφ Entes ECR-3-96

Giá KM còn: 895.500VNĐ

- 10
Đơn giá: 995.000 VNĐ

Amper kế đa năng Entes EPM

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 1 chiều Entes DCV

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Voltmeter DC DCV-10

Giá KM còn: 1.008.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.120.000 VNĐ

Ammeter DC Entes DCA-10

Giá KM còn: 954.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ