BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU dòng và áp Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đa năng Entes EMM-04

Giá KM còn: 1.125.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.250.000 VNĐ

Đồng hồ 3 pha đa năng Entes EMM-04

Giá KM còn: 1.125.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.250.000 VNĐ

Đồng hồ 3 pha đa năng Entes EMM-04C

Giá KM còn: 1.359.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.510.000 VNĐ

Đồng hồ 3 pha đa năng Entes EMM-04S

Giá KM còn: 1.395.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.550.000 VNĐ

Đồng hồ 3 pha đa năng Entes EMM-04CS

Giá KM còn: 1.530.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.700.000 VNĐ

Đồng hồ đa năng 3 pha Entes EPM

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-96

Giá KM còn: 1.530.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.700.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04-DIN

Giá KM còn: 1.800.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-DIN

Giá KM còn: 2.277.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.530.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04CS-96

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.908.000 VNĐ

đồng hồ đo điện đa năng Entes EPM-04C-96

Giá KM còn: 2.475.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.750.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế 3 pha Entes EVM-35-96

Giá KM còn: 2.619.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.910.000 VNĐ

Vôn kế 3 pha Entes EVM-3S-72

Giá KM còn: 774.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 860.000 VNĐ

Đồng hồ Amper Entes EPM-34-96

Giá KM còn: 3.132.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.480.000 VNĐ

Amper kế 1 chiều Entes DCA

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế đa năng Entes EVM

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo hệ số công suất Entes ECR

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo tần số Entes EFC

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ cosφ Entes ECR-3-72

Giá KM còn: 871.200VNĐ

- 10
Đơn giá: 968.000 VNĐ

đồng hồ Cosφ Entes ECR-3-96

Giá KM còn: 895.500VNĐ

- 10
Đơn giá: 995.000 VNĐ

Amper kế đa năng Entes EPM

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 1 chiều Entes DCV

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Voltmeter DC DCV-10

Giá KM còn: 1.008.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.120.000 VNĐ

Ammeter DC Entes DCA-10

Giá KM còn: 954.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ