GEM-15 modem RTU Entes

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Gem 15 modemRTU

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

GEM-15 PS

Giá KM còn: 12.969.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 14.410.000 VNĐ

GEM-15 PS A

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

GEM-10SH GPRS/Ethernet Communication Module

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

GPRS Ethernet Modbus Gateway GEM-10

Giá KM còn: 5.886.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 6.540.000 VNĐ

EMG-02 gateway Entes

Giá KM còn: 4.905.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.450.000 VNĐ

EMG-10

Giá KM còn: 4.905.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.450.000 VNĐ

Ethernet Modbus Gateway EMG-12

Giá KM còn: 7.317.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 8.130.000 VNĐ

RS-USB2 Converter

Giá KM còn: 1.989.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.210.000 VNĐ

GEM-25 bộ thu thập dữ liệu

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ kết nối online Entes GEM-05

Giá KM còn: 5.211.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.790.000 VNĐ