Thiết bị nối mạng Entes GEM & EMG

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Bộ wifi Entes GEM-10-D

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Thiết bị mạng Entes EMG-02-D

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Thiết bị mạng Entes GEM-15 PS A

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

GEM-10SH GPRS/Ethernet Communication Module

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

GPRS Ethernet Modbus Gateway GEM-10

Giá KM còn: 5.886.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 6.540.000 VNĐ

EMG-02 gateway Entes

Giá KM còn: 3.006.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.340.000 VNĐ

Thiết bị nối mạng Entes EMG-10

Giá KM còn: 4.905.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.450.000 VNĐ

Ethernet Modbus Gateway EMG-12

Giá KM còn: 11.115.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 12.350.000 VNĐ

RS-USB2 Converter

Giá KM còn: 1.989.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.210.000 VNĐ

Bộ kết nối online Entes GEM-05

Giá KM còn: 5.211.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.790.000 VNĐ