BIẾN TẦN LiteOn EVO6000 Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 1P 0.2kw Liteon EVO6000-21S0D2E20F

Giá KM còn: 1.674.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.860.000 VNĐ

Biến tần 1P 0.4kw Liteon EVO6000-21S0D4E20F

Giá KM còn: 1.701.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.890.000 VNĐ

Biến tần 1P 0.75kw Liteon EVO6000-21SD75E20F

Giá KM còn: 1.764.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 1.960.000 VNĐ

Biến tần 1P 1.5kw Liteon EVO6000-21S1D5E20F

Giá KM còn: 2.160.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.400.000 VNĐ

Biến tần 1P 2.2kw Liteon EVO6000-21S2D2E20F

Giá KM còn: 2.556.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.840.000 VNĐ

Biến tần 3P 0.4kw Liteon EVO6000-43S0D4E20F

Giá KM còn: 1.953.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.170.000 VNĐ

Biến tần 3P 0.75kw Liteon EVO6000-43SD75E20F

Giá KM còn: 2.070.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.300.000 VNĐ

Biến tần 3P 1.5kw Liteon EVO6000-43S1D5E20F

Giá KM còn: 2.214.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.460.000 VNĐ

Biến tần 3P 2.2kw Liteon EVO6000-43S2D2E20F

Giá KM còn: 2.601.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.890.000 VNĐ

Biến tần 3P 3.7kw LiteOn EVO6000-43S3D7E20F

Giá KM còn: 3.069.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.410.000 VNĐ