BIẾN TẦN LiteOn EVO6000 Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 1P 0.2kw Liteon EVO6000-21S0D2E20F

Giá KM còn: 1.863.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.070.000 VNĐ

Biến tần 1P 0.4kw Liteon EVO6000-21S0D4E20F

Giá KM còn: 1.890.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.100.000 VNĐ

Biến tần 1P 0.75kw Liteon EVO6000-21SD75E20F

Giá KM còn: 1.962.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.180.000 VNĐ

Biến tần 1P 1.5kw Liteon EVO6000-21S1D5E20F

Giá KM còn: 2.403.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.670.000 VNĐ

Biến tần 1P 2.2kw Liteon EVO6000-21S2D2E20F

Giá KM còn: 2.844.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.160.000 VNĐ

Biến tần 3P 0.4kw Liteon EVO6000-43S0D4E20F

Giá KM còn: 2.169.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.410.000 VNĐ

Biến tần 3P 0.75kw Liteon EVO6000-43SD75E20F

Giá KM còn: 2.073.600VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.304.000 VNĐ

Biến tần 3P 1.5kw Liteon EVO6000-43S1D5E20F

Giá KM còn: 2.457.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.730.000 VNĐ

Biến tần 3P 2.2kw Liteon EVO6000-43S2D2E20F

Giá KM còn: 2.898.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.220.000 VNĐ

Biến tần 3P 3.7kw LiteOn EVO6000-43S3D7E20F

Giá KM còn: 3.411.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.790.000 VNĐ