BIẾN TẦN LiteOn EVO6000 Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 1P 0.2kw Liteon EVO6000-21S0D2E20F

Giá KM còn: 1.998.800VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.630.000 VNĐ

Biến tần 1P 0.4kw Liteon EVO6000-21S0D4E20F

Giá KM còn: 2.021.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.660.000 VNĐ

Biến tần 1P 0.75kw Liteon EVO6000-21SD75E20F

Giá KM còn: 2.105.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.770.000 VNĐ

Biến tần 1P 1.5kw Liteon EVO6000-21S1D5E20F

Giá KM còn: 2.576.400VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.390.000 VNĐ

Biến tần 1P 2.2kw Liteon EVO6000-21S2D2E20F

Giá KM còn: 3.047.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.010.000 VNĐ

Biến tần 3P 0.4kw Liteon EVO6000-43S0D4E20F

Giá KM còn: 2.325.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.060.000 VNĐ

Biến tần 3P 0.75kw Liteon EVO6000-43SD75E20F

Giá KM còn: 2.470.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.250.000 VNĐ

Biến tần 3P 1.5kw Liteon EVO6000-43S1D5E20F

Giá KM còn: 2.637.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.470.000 VNĐ

Biến tần 3P 2.2kw Liteon EVO6000-43S2D2E20F

Giá KM còn: 3.108.400VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.090.000 VNĐ

Biến tần 3P 3.7kw LiteOn EVO6000-43S3D7E20F

Giá KM còn: 3.663.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 4.820.000 VNĐ