EVO6800-43S0D4E20

Giá KM còn: 2.682.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.980.000 VNĐ

Biến Tần 3P 0.75KW Liteon EVO6800-23SD75E20

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến Tần 3P 7.5KW Liteon EVO6800-23S7D5E20

Giá KM còn: 9.009.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 10.010.000 VNĐ

Biến Tần 3P 5.5KW Liteon EVO6800-23S5D5E20

Giá KM còn: 8.235.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 9.150.000 VNĐ

Biến Tần 3P 15KW Liteon EVO6800-23S015E20

Giá KM còn: 14.616.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 16.240.000 VNĐ

Biến Tần 3P 11KW Liteon EVO6800-23S011E20

Giá KM còn: 11.061.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 12.290.000 VNĐ

Biến Tần 3P 0.75KW Liteon EVO6800-23CD75E20

Giá KM còn: 2.862.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.180.000 VNĐ

Biến Tần 3P 3.7KW Liteon EVO6800-23C3D7E20

Giá KM còn: 4.851.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.390.000 VNĐ

Biến Tần 3P 2.2KW Liteon EVO6800-23C2D2E20

Giá KM còn: 3.933.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.370.000 VNĐ

Biến Tần 3P 1.5KW Liteon EVO6800-23C1D5E20

Giá KM còn: 3.150.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.500.000 VNĐ

Biến Tần 1P 0.75KW Liteon EVO6800-21CD75E20

Giá KM còn: 2.574.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.860.000 VNĐ

Biến Tần 1P 2.2KW Liteon EVO6800-21C2D2E20

Giá KM còn: 4.041.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.490.000 VNĐ

Biến Tần 1P 1.5KW Liteon EVO6800-21C1D5E20

Giá KM còn: 2.745.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.050.000 VNĐ

Biến Tần 3P 110KW Liteon EVO6800-43S110E20

Giá KM còn: 47.556.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 52.840.000 VNĐ

Biến Tần 3P 90KW Liteon EVO6800-43S090E20

Giá KM còn: 40.788.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 45.320.000 VNĐ

Biến Tần 3P 75KW Liteon EVO6800-43S075E20

Giá KM còn: 36.108.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 40.120.000 VNĐ

Biến Tần 3P 55KW Liteon EVO6800-43S055E20

Giá KM còn: 29.439.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 32.710.000 VNĐ

Biến Tần 3P 45KW Liteon EVO6800-43S045E20

Giá KM còn: 25.596.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 28.440.000 VNĐ

Biến tần LiteOn EVO6800 Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3P 0.75kw LiteOn EVO6800-43SD75E20

Giá KM còn: 2.745.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.050.000 VNĐ

Biến tần 3P 1.5kw Liteon EVO6800-43S1D5E20

Giá KM còn: 2.889.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.210.000 VNĐ

Biến tần 3P 2.2kw Liteon EVO6800-43S2D2E20

Giá KM còn: 3.033.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.370.000 VNĐ

Biến tần 3P 3.7kw LiteOn EVO6800-43S3D7E20

Giá KM còn: 3.726.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.140.000 VNĐ

Biến tần 3p 5.5kw Liteon EVO6800-43S5D5E20

Giá KM còn: 4.392.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.880.000 VNĐ

Biến tần 3P 7.5kw Liteon EVO6800-43S7D5E20

Giá KM còn: 6.327.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 7.030.000 VNĐ

Biến tần 3P 11kw Liteon EVO6800-43S011E20

Giá KM còn: 6.876.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 7.640.000 VNĐ

Biến tần 3P 15kw Liteon EVO6800-43S015E20

Giá KM còn: 10.026.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 11.140.000 VNĐ

Biến tần 3P 18.5kw Liteon EVO6800-43S018E20

Giá KM còn: 11.529.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 12.810.000 VNĐ

Biến tần 3P 22kw Liteon EVO6800-43S022E20

Giá KM còn: 13.374.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 14.860.000 VNĐ

BIẾN TẦN 3P 30KW LITEON EVO6800-43S030E20

Giá KM còn: 16.695.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 18.550.000 VNĐ

Biến tần 3P 37kw Liteon EVO6800-43S037E20

Giá KM còn: 23.571.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 26.190.000 VNĐ