Biến Tần 3P 1.5KW Liteon EVO8000-43SD75

Giá KM còn: 4.352.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 5.440.000 VNĐ

Biến tần LiteOn EVO8000

Giá KM còn: Liên hệ

- 20
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3p 5.5kw Liteon EVO8000-43S5D5E20

Giá KM còn: 7.704.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 9.630.000 VNĐ

Biến tần 3P 7.5kw Liteon EVO8000-43S7D5E20

Giá KM còn: 8.272.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 10.340.000 VNĐ

Biến tần 3P 11kw Liteon EVO8000-43S011E20

Giá KM còn: 9.272.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 11.590.000 VNĐ

Biến tần 3P 15kw Liteon EVO8000-43S015E20

Giá KM còn: 11.896.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 14.870.000 VNĐ

Biến tần 3P 22kw Liteon EVO8000-43S022E20

Giá KM còn: 15.896.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 19.870.000 VNĐ

BIẾN TẦN 3P 30KW LITEON EVO8000-43S030E20

Giá KM còn: 19.568.000VNĐ

- 20
Đơn giá: 24.460.000 VNĐ