Biến tần LiteOn EVO8000

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3P 0.75kw Liteon EVO8000-43SD75E20

Giá KM còn: 4.461.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 5.870.000 VNĐ

Biến tần 3P 1.5kw Liteon EVO8000-43S1D5E20

Giá KM còn: Liên hệ

- 24
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3P 2.2kw Liteon EVO8000-43S2D2E20

Giá KM còn: 5.236.400VNĐ

- 24
Đơn giá: 6.890.000 VNĐ

Biến tần 3P 3.7kw LiteOn EVO8000-43S3D7E20

Giá KM còn: 6.156.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 8.100.000 VNĐ

Biến tần 3p 5.5kw Liteon EVO8000-43S5D5E20

Giá KM còn: 7.904.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 10.400.000 VNĐ

Biến tần 3P 7.5kw Liteon EVO8000-43S7D5E20

Giá KM còn: 8.481.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 11.160.000 VNĐ

Biến tần 3P 11kw Liteon EVO8000-43S011E20

Giá KM còn: 9.507.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 12.510.000 VNĐ

Biến tần 3P 15kw Liteon EVO8000-43S015E20

Giá KM còn: 12.198.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 16.050.000 VNĐ

Biến tần 3P 18.5kw Liteon EVO8000-43S018E20

Giá KM còn: 14.364.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 18.900.000 VNĐ

Biến tần 3P 22kw Liteon EVO8000-43S022E20

Giá KM còn: 16.302.000VNĐ

- 24
Đơn giá: 21.450.000 VNĐ

BIẾN TẦN 3P 30KW LITEON EVO8000-43S030E20

Giá KM còn: 20.071.600VNĐ

- 24
Đơn giá: 26.410.000 VNĐ