Động cơ đảo chiều Excem

Đơn giá: 1.070.000 VNĐ

Động cơ BLDC Excem

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 30w Excem B630-30B

Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

động cơ BLDC 50W Excem B850-30B

Đơn giá: 2.905.000 VNĐ

động cơ BLDC 100w Excem B91A-30B

Đơn giá: 3.557.000 VNĐ

động cơ 1 chiều Excem

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ 1 chiều 40w Excem D940-30B

Đơn giá: 1.310.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều 60w Excem D960-30B

Đơn giá: 1.470.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều 90w Excem D990-30B

Đơn giá: 1.635.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều 180w Excem D91I-30B

Đơn giá: 3.721.000 VNĐ

Động cơ 1P 6w Excem E6I6DX

Đơn giá: 1.024.000 VNĐ

động cơ điện 1P 15w Excem E7I15PXL

Đơn giá: 1.020.000 VNĐ

động cơ điện 1P 15w Excem E7I15DX

Đơn giá: 1.033.000 VNĐ

động cơ điện 1P 25w Excem E8I25PXL

Đơn giá: 1.122.000 VNĐ

Động cơ 1P 25w Excem E8I25DX

Đơn giá: 1.137.000 VNĐ

Động cơ 1P 40w Excem E9I40DX

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

động cơ 60w 1P Excem E9I60PXL

Đơn giá: 1.628.000 VNĐ

động cơ 60w 1P Excem E9I60DX

Đơn giá: 1.649.000 VNĐ

động cơ 90w 1P Excem E9I90PXH

Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

động cơ 90w 1P Excem E9I90DX

Đơn giá: 1.962.000 VNĐ

động cơ 120w 1P Excem E9I120PXH

Đơn giá: 2.325.000 VNĐ

động cơ 120w 1P Excem E9I120DX

Đơn giá: 2.325.000 VNĐ

động cơ 180w 1P Excem E9I180PXH

Đơn giá: 3.069.000 VNĐ