Động cơ BLDC Excem

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 50W Excem B850-30B

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 1 chiều Excem

Đơn giá: Liên hệ

DA3A-20B7 động cơ 1 chiều Excem

Đơn giá: 4.405.000 VNĐ

Động cơ 1 chiều 90w Excem D990-30B

Đơn giá: 1.635.000 VNĐ

E6I6 động cơ điện 1P 6w Excem

Đơn giá: 966.000 VNĐ

E9I200PSHE Motor thắng 200w Excem

Đơn giá: Liên hệ

E7I15 động cơ điện 1P 15w Excem

Đơn giá: 1.020.000 VNĐ

E9R180PXHE motor thắng Excem

Đơn giá: 5.608.000 VNĐ

E8I25 động cơ điện 1P 25w Excem

Đơn giá: 1.122.000 VNĐ