Động cơ điện GGM K9IP200FZ

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 1 pha 6w GGM K6IS6NC

Đơn giá: Liên hệ

động cơ điện GGM 1P 6w K6IG6NC

Đơn giá: 1.117.000 VNĐ

động cơ điện GGM 1P 15w K7IG15NC

Đơn giá: 1.127.000 VNĐ

động cơ 15w 1P GGM K7IS15NC

Đơn giá: 1.122.000 VNĐ

động cơ 25w 1P GGM K8IS25NC

Đơn giá: 3.330.000 VNĐ

động cơ 25w 1P GGM K8IG25NC

Đơn giá: 1.260.000 VNĐ

động cơ 40w 1P GGM K9IS40NC

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 1P 40w GGM K9IG40NC

Đơn giá: Liên hệ

động cơ 60w 1P GGM K9IS60FC

Đơn giá: 1.788.000 VNĐ

động cơ 1P 60w GGM K9IP60FC

Đơn giá: 1.790.000 VNĐ

động cơ 90w 1P GGM K9IS90FC

Đơn giá: 2.130.000 VNĐ

động cơ 1P 90w GGM K9IP90FC

Đơn giá: 2.170.000 VNĐ

động cơ điện 120w 1P GGM K9IS120FC

Đơn giá: 3.160.000 VNĐ

động cơ 1P 120w GGM K9IP120FC

Đơn giá: 3.160.000 VNĐ

Động cơ 180w 1P GGM K9IS180FC

Đơn giá: 3.330.000 VNĐ

Động cơ điện 180w 1p GGM K9IP180FC

Đơn giá: 3.400.000 VNĐ