Biến tần 7.5kw LS SV075IG5H-4

Đơn giá: 7.290.000 VNĐ

Biến tần 5.5kw LS SV055IG5H-4

Đơn giá: 6.670.000 VNĐ

Biến tần 4kw LS SV040IG5H-4

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3.7kw LS SV037IG5H-4

Đơn giá: 4.750.000 VNĐ

Biến tần 2.2kw LS SV022IG5H-4

Đơn giá: 3.990.000 VNĐ

Biến tần 1.5kw LS SV015IG5H-4

Đơn giá: 3.510.000 VNĐ

Biến tần 0.75kw Ls SV008IG5H-4

Đơn giá: 3.200.000 VNĐ

Biến tần 0.4kw LS SV004IG5H-4

Đơn giá: 3.030.000 VNĐ