Biến tần 7.5kw LS SV075IG5H-4

Giá KM còn: 6.269.400VNĐ

- 14
Đơn giá: 7.290.000 VNĐ

Biến tần 5.5kw LS SV055IG5H-4

Giá KM còn: 5.736.200VNĐ

- 14
Đơn giá: 6.670.000 VNĐ

Biến tần 4kw LS SV040IG5H-4

Giá KM còn: Liên hệ

- 14
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3.7kw LS SV037IG5H-4

Giá KM còn: 4.085.000VNĐ

- 14
Đơn giá: 4.750.000 VNĐ

Biến tần 2.2kw LS SV022IG5H-4

Giá KM còn: 3.431.400VNĐ

- 14
Đơn giá: 3.990.000 VNĐ

Biến tần 1.5kw LS SV015IG5H-4

Giá KM còn: 3.018.600VNĐ

- 14
Đơn giá: 3.510.000 VNĐ

Biến tần 0.75kw Ls SV008IG5H-4

Giá KM còn: 2.752.000VNĐ

- 14
Đơn giá: 3.200.000 VNĐ

Biến tần 0.4kw LS SV004IG5H-4

Giá KM còn: 2.605.800VNĐ

- 14
Đơn giá: 3.030.000 VNĐ