Biến tần 3P 5.5kw LS SV055IP5A-4NE

Giá KM còn: 6.725.200VNĐ

- 14
Đơn giá: 7.820.000 VNĐ

Biến tần 3P 7.5kw LS SV075IP5A-4NE

Giá KM còn: 7.705.600VNĐ

- 14
Đơn giá: 8.960.000 VNĐ

Biến tần 3P 15kw LS SV150IP5A-4NO

Giá KM còn: 12.925.800VNĐ

- 14
Đơn giá: 15.030.000 VNĐ

Biến tần 3P 11kw LS SV110IP5A-4NE

Giá KM còn: 8.359.200VNĐ

- 14
Đơn giá: 9.720.000 VNĐ

Biến tần 3P 18.5kw LS SV1850IP5A-4NO

Giá KM còn: 14.310.400VNĐ

- 14
Đơn giá: 16.640.000 VNĐ

Biến tần 3P 22kw LS SV220IP5A-4NO

Giá KM còn: 17.698.800VNĐ

- 14
Đơn giá: 20.580.000 VNĐ

Biến tần 3P 30kw LS SV300IP5A-4NO

Giá KM còn: 20.038.000VNĐ

- 14
Đơn giá: 23.300.000 VNĐ

Biến tần 3P 37kw LS SV370IP5A-4O

Giá KM còn: 29.988.200VNĐ

- 14
Đơn giá: 34.870.000 VNĐ

Biến tần 45kw LS SV450IP5A-4O

Giá KM còn: 31.441.600VNĐ

- 14
Đơn giá: 36.560.000 VNĐ

Biến tần 55kw LS SV550IP5A-4O

Giá KM còn: 37.177.800VNĐ

- 14
Đơn giá: 43.230.000 VNĐ

Biến tần 75kw LS SV750IP5A-4O

Giá KM còn: 41.185.400VNĐ

- 14
Đơn giá: 47.890.000 VNĐ

Biến tần 90kw LS SV900IP5A-4O

Giá KM còn: 48.848.000VNĐ

- 14
Đơn giá: 56.800.000 VNĐ