HMI 4.3' LITEON EZ040WGA20

Giá KM còn: 3.312.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.680.000 VNĐ

HMI 4' LITEON EZ040WGA40

Giá KM còn: 3.627.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.030.000 VNĐ

HMI 7' LITEON EZ070WGA20

Giá KM còn: 4.527.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.030.000 VNĐ

Màn hình HMI 7' LITEON EZ070WGA20

Giá KM còn: 4.527.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.030.000 VNĐ

màn hình HMI LiteOn EZ070WGA40

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

HMI 10' LITEON EZ100WGA20

Giá KM còn: 10.530.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 11.700.000 VNĐ

HMI 10' LITEON EZ100WGA40

Giá KM còn: 11.304.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 12.560.000 VNĐ

PLC LITEON LP32CM

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo 100w LiteOn | ISA-7 Series

Giá KM còn: 8.163.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 9.070.000 VNĐ

Động cơ servo 200w LiteOn ISA-7 Series

Giá KM còn: 8.721.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 9.690.000 VNĐ

Động cơ servo 400w LiteOn ISA-7 Series

Giá KM còn: 9.072.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 10.080.000 VNĐ

Động cơ servo 750w LiteOn ISA-7 Series

Giá KM còn: 11.826.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 13.140.000 VNĐ

Động cơ servo 1kw LiteOn ISA-7 Series

Giá KM còn: 15.804.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 17.560.000 VNĐ

Động cơ servo 1.5kw LiteOn ISA-7 Series.

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo 2kw LiteOn ISA-7 Series.

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ servo 100w Liteon ISA-7-010-S1

Giá KM còn: 4.536.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.040.000 VNĐ

Driver động cơ servo 200w Liteon ISA-7-020-S1

Giá KM còn: 4.536.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.040.000 VNĐ

Driver động cơ servo 400w Liteon ISA-7-040-S1

Giá KM còn: 4.887.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.430.000 VNĐ

Driver động cơ servo 750w Liteon ISA-7-075-S1

Giá KM còn: 6.624.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 7.360.000 VNĐ

BIẾN TẦN LiteOn EVO6000 Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ servo 1kw Liteon ISA-7-100-S1

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LiteOn EVO6800 Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LiteOn EVO8000

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Motor servo 100W LiteOn LMM101

Giá KM còn: 3.384.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.760.000 VNĐ

Motor servo 200W LiteOn LMH201N2LN07

Giá KM còn: 3.555.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.950.000 VNĐ

Động cơ Servo 400w liteOn LMH401N2LN07

Giá KM còn: 3.942.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.380.000 VNĐ

Động cơ Servo 750w liteOn

Giá KM còn: 4.950.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 5.500.000 VNĐ

Motor servo 1kw LiteOn

Giá KM còn: 7.740.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 8.600.000 VNĐ

Động cơ servo 1.5kw LiteOn

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Motor servo 2kW LiteOn

Giá KM còn: Liên hệ

- 10
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 1P 0.2kw Liteon EVO6000-21S0D2E20F

Giá KM còn: 2.367.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.630.000 VNĐ

Biến tần 1P 0.4kw Liteon EVO6000-21S0D4E20F

Giá KM còn: 2.394.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.660.000 VNĐ

Biến tần 1P 0.75kw Liteon EVO6000-21SD75E20F

Giá KM còn: 2.493.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 2.770.000 VNĐ

Biến tần 1P 1.5kw Liteon EVO6000-21S1D5E20F

Giá KM còn: 3.051.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.390.000 VNĐ

Biến tần 1P 2.2kw Liteon EVO6000-21S2D2E20F

Giá KM còn: 3.609.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.010.000 VNĐ

Biến tần 3P 0.4kw Liteon EVO6000-43S0D4E20F

Giá KM còn: 2.754.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.060.000 VNĐ

Biến tần 3P 0.75kw Liteon EVO6000-43SD75E20F

Giá KM còn: 2.925.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.250.000 VNĐ

Biến tần 3P 1.5kw Liteon EVO6000-43S1D5E20F

Giá KM còn: 3.123.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 3.470.000 VNĐ

Biến tần 3P 2.2kw Liteon EVO6000-43S2D2E20F

Giá KM còn: 3.681.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.090.000 VNĐ

Biến tần 3P 3.7kw LiteOn EVO6000-43S3D7E20F

Giá KM còn: 4.338.000VNĐ

- 10
Đơn giá: 4.820.000 VNĐ