HMI 4.3' LITEON EZ040WGA20

Đơn giá: 3.680.000 VNĐ

HMI 4' LITEON EZ040WGA40

Đơn giá: 4.030.000 VNĐ

HMI 7' LITEON EZ070WGA20

Đơn giá: 5.030.000 VNĐ

Màn hình HMI 7' LITEON EZ070WGA20

Đơn giá: 5.030.000 VNĐ

màn hình HMI LiteOn EZ070WGA40

Đơn giá: Liên hệ

HMI 10' LITEON EZ100WGA20

Đơn giá: 11.700.000 VNĐ

HMI 10' LITEON EZ100WGA40

Đơn giá: 12.560.000 VNĐ

PLC LITEON LP32CM

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo 400w LiteOn ISA-7 Series

Đơn giá: 10.080.000 VNĐ

Động cơ servo 750w LiteOn ISA-7 Series

Đơn giá: 13.140.000 VNĐ

Động cơ servo 1kw LiteOn ISA-7 Series

Đơn giá: 17.560.000 VNĐ

BIẾN TẦN LiteOn EVO6000 Series

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LiteOn EVO6800 Series

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LiteOn EVO8000

Đơn giá: Liên hệ

Motor servo 100W LiteOn LMM101

Đơn giá: 3.760.000 VNĐ

Motor servo 200W LiteOn LMH201N2LN07

Đơn giá: 3.950.000 VNĐ

Động cơ Servo 750w liteOn

Đơn giá: 5.500.000 VNĐ

Motor servo 1kw LiteOn

Đơn giá: 8.600.000 VNĐ

Động cơ servo 1.5kw LiteOn

Đơn giá: Liên hệ

Motor servo 2kW LiteOn

Đơn giá: Liên hệ