BIẾN TẦN LiteOn EVO6000 Series

Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LiteOn EVO6800 Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 25
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần LiteOn EVO8000

Giá KM còn: Liên hệ

- 30
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần 3P 7.5kw Liteon EVO6800-43S7D5E20

Giá KM còn: 5.272.500VNĐ

- 25
Đơn giá: 7.030.000 VNĐ

Biến tần 3P 11kw Liteon EVO6800-43S011E20

Giá KM còn: 5.730.000VNĐ

- 25
Đơn giá: 7.640.000 VNĐ

Biến tần 3P 37kw Liteon EVO6800-43S037E20

Giá KM còn: 20.677.500VNĐ

- 25
Đơn giá: 27.570.000 VNĐ

Biến Tần 3P 45KW Liteon EVO6800-43S045E20

Giá KM còn: 22.447.500VNĐ

- 25
Đơn giá: 29.930.000 VNĐ

Biến tần 3p 5.5kw Liteon EVO8000-43S5D5E20

Giá KM còn: 6.741.000VNĐ

- 30
Đơn giá: 9.630.000 VNĐ

Biến tần 3P 7.5kw Liteon EVO8000-43S7D5E20

Giá KM còn: 7.238.000VNĐ

- 30
Đơn giá: 10.340.000 VNĐ

Biến tần 3P 11kw Liteon EVO8000-43S011E20

Giá KM còn: 8.113.000VNĐ

- 30
Đơn giá: 11.590.000 VNĐ

Biến tần 3P 15kw Liteon EVO8000-43S015E20

Giá KM còn: 10.409.000VNĐ

- 30
Đơn giá: 14.870.000 VNĐ

Biến tần 3P 22kw Liteon EVO8000-43S022E20

Giá KM còn: 13.909.000VNĐ

- 30
Đơn giá: 19.870.000 VNĐ

BIẾN TẦN 3P 30KW LITEON EVO8000-43S030E20

Giá KM còn: 17.122.000VNĐ

- 30
Đơn giá: 24.460.000 VNĐ