BWC CẢM BIẾN VÙNG AUTONICS

Đơn giá: Liên hệ

BWC40-04HD Autonics Photoelectric

Đơn giá: 6.126.800 VNĐ

BWC40-10HD cảm biến vùng Autonics

Đơn giá: 11.554.000 VNĐ

BWC40-12HD cảm biến vùng Autonics

Đơn giá: 12.889.600 VNĐ

BWC40-16HD cảm biến vùng Autonics

Đơn giá: 15.624.400 VNĐ

BWC40-18HD cảm biến vùng Autonics

Đơn giá: 17.681.000 VNĐ

BWC40-04H

Đơn giá: 6.127.000 VNĐ

BWC40-10H cảm biến vùng Autonics

Đơn giá: 11.554.000 VNĐ

BWC40-12H cảm biến vùng Autonics

Đơn giá: 12.889.600 VNĐ

BWC40-16H cảm biến vùng Autonics

Đơn giá: 15.624.400 VNĐ

BWC40-18H Autonics Photoelectric

Đơn giá: 17.681.000 VNĐ

BWC40-20H cảm biến vùng Autonics

Đơn giá: 19.016.000 VNĐ

BWC80-14HD cảm biến vùng Autonics

Đơn giá: 14.946.000 VNĐ

BWC80-14H cảm biến vùng Autonics

Đơn giá: 14.946.000 VNĐ

BWC40-20HD Cảm biến vùng Autonics

Đơn giá: 19.016.000 VNĐ