BWC CẢM BIẾN VÙNG AUTONICS

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

BWC40-04H

Giá KM còn: 4.105.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.127.000 VNĐ

BWC40-04HD Autonics Photoelectric

Giá KM còn: 4.105.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.126.800 VNĐ

BWC40-10H cảm biến vùng Autonics

Giá KM còn: 7.741.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.554.000 VNĐ

BWC40-10HD cảm biến vùng Autonics

Giá KM còn: 7.741.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.554.000 VNĐ

BWC40-12H cảm biến vùng Autonics

Giá KM còn: 8.636.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.889.600 VNĐ

BWC80-14HD cảm biến vùng Autonics

Giá KM còn: 10.013.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.946.000 VNĐ

BWC40-12HD cảm biến vùng Autonics

Giá KM còn: 8.636.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.889.600 VNĐ

BWC80-14H cảm biến vùng Autonics

Giá KM còn: 10.013.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.946.000 VNĐ

BWC40-16H cảm biến vùng Autonics

Giá KM còn: 10.468.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.624.400 VNĐ

BWC40-16HD cảm biến vùng Autonics

Giá KM còn: 10.468.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.624.400 VNĐ

BWC40-18H Autonics Photoelectric

Giá KM còn: 11.846.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 17.681.000 VNĐ

BWC40-18HD cảm biến vùng Autonics

Giá KM còn: 11.846.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 17.681.000 VNĐ

BWC40-20H cảm biến vùng Autonics

Giá KM còn: 12.740.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 19.016.000 VNĐ

BWC40-20HD Cảm biến vùng Autonics

Giá KM còn: 12.740.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 19.016.000 VNĐ