BX15M-TDT Cảm biến quang Autonics

Đơn giá: 1.102.400 VNĐ

BX15M-TFR Cảm biến quang Autonics

Đơn giá: 1.357.000 VNĐ

BX5M-MDT Autonics Photoelectric

Đơn giá: 1.018.000 VNĐ

BX5M-MDT-T Cảm biến quang Autonics

Đơn giá: 1.017.600 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX5M-MFR

Đơn giá: 1.168.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX5M-MFR-T

Đơn giá: 1.250.000 VNĐ

BX3M-PDT Cảm biến quang Autonics

Đơn giá: 1.356.800 VNĐ

BX3M-PDT-T Cảm biến quang Autonics

Đơn giá: 1.505.200 VNĐ

BX3M-PFR Cảm biến quang Autonics

Đơn giá: 1.674.800 VNĐ

BX3M-PFR-T Cảm biến quang Autonics

Đơn giá: 1.844.000 VNĐ

BX700-DDT Cảm biến quang Autonics

Đơn giá: 1.018.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX700-DFR

Đơn giá: 1.168.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX700-DFR-T

Đơn giá: 1.250.000 VNĐ